Statsminister Stefan Löfven (S) i samtal med kollegor under EU:s sociala toppmöte i Porto.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-länderna antar nya sociala mål

EU-ledarna lovar att föra upp sociala frågor på högsta politiska nivå och ställer sig bakom tre mål om jobb, utbildning och fattigdom till 2030.

För fem års sedan enades EU-ländernas stats- och regeringschefer om 20 principer och riktlinjer i den Europeiska sociala pelaren vid ett toppmöte i Göteborg. I förra veckan hölls det andra EU-toppmötet på samma tema i portugisiska Porto.

– Om Göteborg handlade om principer, handlar Porto om att agera, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Statsminister Stefan Löfven (S) menar att toppmötet skickar en viktig signal.

– Det är viktigt för oss att visa att det här är till för att för förbättra människors villkor, människors liv. Det här är politikens viktigaste uppgift. Det gäller också på EU-nivå, sade Löfven efter mötet.

EU-ländernas stats- och regeringschefer ställde sig bakom Portoförklaringen där de bekräftar sitt ”åtagande att arbeta för ett socialt Europa”. Den ice-bindande texten innehåller bland annat frivilliga åtaganden om att försvara rättvisa löner, minska ojämlikhet, bekämpa fattigdom och stödja ungdomar att få arbete eller utbildning. I förklaringen lovar man att göra sociala frågor till ett återkommande diskussionsämne för EU-toppmötena.

EU-länderna tillsammans med EU-kommissionen, EU-parlamentet, civilsamhällsorganisationer och arbetsmarknadens parter åtog sig även att uppnå tre mål på det sociala området till 2030 (se faktaruta).