Europaparlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP) och Tomas Tobé (M) har helt olika syn på EU:s informella migrationsavtal med Libyen och Turkiet.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Djup oenighet om EU:s migrationspolitik

De svenska Europaparlamentarikerna är delade i synen på EU:s migrationsavtal med Turkiet och Libyen. – Oacceptabellt, säger Alice Bah Kuhnke. – En politisk realitet, säger Tomas Tobé.

För att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna i EU:s migrationspolitik krävde Europaparlamentet i ett uttalande på onsdagen att de skulle få kontroll och insyn över de informella migrationsavtal och arrangemang som medlemsländerna och EU-kommissionen sedan 2016 slutit med exempelvis Turkiet och Libyen. 

– Vi har löpande under de senaste åren fått fruktansvärda rapporter om hur mänskliga rättigheter kränks i tredjeland som EU:s skattebetalares pengar går till. Att EU:s medlemsländer har frångått EU:s regler och satt oss folkvalda vid sidan om är oacceptabelt, säger Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) till Europaportalen.  

Genom att medlemsländernas regeringar väljer informella arrangemang, i dagsläget minst elva uppgörelser, med länder varifrån migranter kommer hindras en insyn och ett ansvarsutkrävande när det gäller migranternas mänskliga rättigheter, menar hon.    

– Det är ju uppenbart att makten försöker koncentrera känsliga frågor till en mindre krets. Det sker i skenet av att parlamentet har varit mer progressivt och haft högre krav på mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciper än vad kommissionen och rådet har haft, säger Alice Bah Kuhnke.

Kritiken mot EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex och deras arbete med migration har lett till att parlamentet nu kräver regelbundna rapporter från byrån och att det inrättas en oberoende övervakningsmekanism för all dess verksamhet. I bakgrunden finns rapporter om att Frontex hindrat och mottat tillbaka asylsökande över EU:s yttre gräns, något som Frontex förnekar.

– Det finns dokumenterade skäl till att Frontex inte har fått ansvarsfrihet [för sin budget] av Europaparlamentet. Det har varit prekära situationer när Frontex ledning på olika sätt försökt att undvika en granskning och gett undermåliga svar vid utfrågningar. Övertrampen har helt enkelt varit för många och för grova, säger Alice Bah Kuhnke.

Resolutionen stöddes av socialdemokrater, liberaler, de gröna och vänsterpartister och en liten grupp konservativa. På andra sidan stod det konservativa och kristdemokratiska EPP tillsammans med yttersta högern i ECR och ID och några enstaka liberaler.

– Jag tyckte att rapporten undergrävde möjligheten för oss att kunna ha samarbete med tredjeländer vilket jag menar är helt nödvändigt för en fungerande migrationspolitik. Det var också ett väldigt starkt ifrågasättande av Frontex som är vår egen myndighet som håller kontroll vid den yttre gränsen. Det fanns mycket bra i rapporten men det var också ett antal skrivningar som jag inte kunde ställa upp på, säger Europaparlamentariker Tomas Tobé (M).

Han menar att syftet med rapporten var att stoppa dagens migrantsamarbete med bland andra Libyen och Turkiet vilket han menar skulle få stora negativa effekter.

– Andemeningen i den här rapporten var i praktiken att säga att vi inte ska ha något samarbete med länder som Libyen och Turkiet. Jag kan absolut ha starka synpunkter kring dessa länder men den politiska realiteten är att vi behöver ha ett samarbete kring migration även med dessa länder. Att avsluta dessa samarbeten skulle innebära en helt okontrollerad invandring till Europa, säger Tomas Tobé.

Alice Bah Kuhnke är kritisk mot Tomas Tobé och vad hon kallar “Moderaternas vandring mot en extrem migrationspolitik”.

– Jag tycker att han inte håller respekten för mänskliga rättigheter, rättsstatsprinciperna och asylrätten tillräckligt högt. Han bedriver en politik som kohandlar med dessa grundläggande principer. Det tycker jag är oansvarigt, säger Alice Bah Kuhnke.

Tomas Tobé tillbakavisar kritiken som överord.

– Jag tycker att det får stå för Alice Bah Kuhnke. Jag försöker få på plats en kontrollerad invandringspolitik där vi går från en situation där det i grunden är människosmugglare som avgör vilka som får söka asyl i Europa. Det blir lite av ett hyckleri från de gröna som säger sig vilja få stopp på att människor dör på Medelhavet men det är ju exakt den här politiken som gör att vi hamnar i det läget, säger Tomas Tobé.