Matilda Ekeblad,förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet och Pasi Huikuri, internationell sekreterare för Moderata ungdomsförbundet.

Bild: Klara Söderberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Ge oppositionella från Belarus fristad i Sverige

Sverige borde erbjuda Belarus oppositionsledare Svetlana Tichanovskaja och andra oppositionella en säker plats, utan risk för utländskt inflytande, för att fortsätta kampen för demokrati. Det skriver Matilda Ekeblad och Pasi Huikuri Moderata ungdomsförbundet.

Den 23 maj begick belarusiska staten ett allvarligt övergrepp. Landets diktator Aleksandr Lukasjenko tvingade ned ett civilt passagerarplan på väg mellan två EU-länder. Lukasjenko gjorde det i syfte att arrestera en journalist som nu riskerar dödsstraff.  

Sedan det riggade presidentvalet i Belarus sensommaren 2020 har landets unga och demokratikämpar till slut fått nog. Massiva protester mot valet föranledde att den belarusiska regimen arresterade tiotusentals medborgare som demonstrerade för sin frihet.

Att tvinga ned ett civilt flygplan – att kapa det – är att korsa en röd linje för vad som kan accepteras av den Europeiska unionen. Det ska inte gå att hävda sig gentemot EU genom statsterrorism och kidnappning.

Att regimen i Belarus skulle ta ett sådant steg utan rysk vetskap och godkännande är osannolikt. Det kan mycket väl ha varit en operation från rysk sida för att driva Belarus närmare Ryssland då EU inte kan se åt det andra hållet givet aktionens allvarliga natur.

Europeiska sanktioner bör således riktas mot såväl Ryssland som Belarus. Ryssland har kontinuerligt backat upp diktaturen i Belarus och understödjer de brott som regimen begår.

Sverige måste agera. Det kunde likväl varit ett passagerarflygplan med destinationen Arlanda som tvingades ned i Belarus. Det kunde varit hundra svenska medborgare som kidnappats av en brutal regim, en knapp timmes flygresa från Sveriges gränser.

Att avbryta byggnationen av gasledningen Nordstream II fortsätter vara en sanktion Tyskland vägrar att gå med på. Istället för att skicka tydliga och långsiktiga signaler till Ryssland om vad konsekvenserna av att intervenera i den Europeiska unionen leder till så fortsätter istället Nordstream II vara en ekonomisk gåva till Ryssland. Detta trots annekteringen av Krim, trots mordförsöket på den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj och trots kidnappningen av över 170 människor i luften.

Den svenska regeringen har själv varit passiv i frågan. Att Sverige lyfter upp vikten av att stoppa gasledningen är tack vare agerande från riksdagens EU-nämnden, där regeringen fått se sig överkörd. Utrikesminister Ann Linde borde nu ta steg för att tydligt vissa Sveriges hållning i frågan.

Den gröna omställningen är ett av de viktigaste säkerhetspolitiska verktygen EU har. Mellan 20 till 25 procent av det statliga ryska gasbolaget Gazproms export till Europa går via Belarus. Att EU driver på för en omställning från gas till kärnkraft och andra energikällor i dess medlemsländer är ett av de långsiktiga verktygen unionen har för att mota ryskt inflytande i Europa.

Baltikum och Belarus är en självklar del av Sveriges närområde. Det innebär också att vi har ett ansvar för att stå upp för en region präglad av demokrati. Sverige måste ta en större roll i arbetet för ett demokratiskt Östeuropa. 

Ett första viktigt steg vore att erbjuda oppositionsledaren och den legitima presidenten av Belarus, Svetlana Tichanovskaja, fristad i Sverige. Andra oppositionella och framförallt journalister måste också få en plats där de kan utföra sitt arbete utan yttre påverkan. Både Polen och Litauen har solidariskt öppnat sina länder för Belarus demokratikämpar. Kapningen av passagerarflygplanet visar dock det korta avståndet till belarusiskt och ryskt inflytande.

Moderata ungdomsförbundet välkomnar Svetlana Tichanovskaja och andra oppositionella till Sverige för att från en säker plats, utan risk för utländskt inflytande, fortsätta Belarus kamp för demokrati sida vid sida med likasinnade.

 

Matilda Ekeblad
Förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet

Pasi Huikuri
Internationell sekreterare för Moderata ungdomsförbundet