Annons

Enligt näringsminister Ibrahim Baylan (S) handlar EU:s nya industristrategi om ekonomi, miljö och moral. Arkivbild.

Bild: Ministerrådet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Baylan: EU:s industristrategi – en chans för Sverige

Regeringen ser nya möjligheter för Sverige när EU ska minska sitt importberoende av viktiga mineraler, metaller och så kallade strategiska produkter. – Absolut, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

När EU-ländernas närings- och industriministrar träffades på torsdagen stod EU:s uppdaterade industristrategi på dagordningen. I kommissionens förslag, som lades fram tidigare i maj, har man identifierat över 170 produkter som är av så kallad strategisk betydelse och där EU-länderna har ett mer eller mindre stort behov av import, inte minst från diktaturens Kina. 

De flesta av dessa importprodukter kan företag själva se till att minska ett ensidigt beroende genom att skaffa flera olika leverantörer. Men när det gäller 34 importprodukter är det inte lika enkelt att hitta alternativ.

Regeringen menar att EU-länderna tillsammans måste ta sitt ansvar för nödvändig produktion och återvinning för att möta den ökande globala och egna efterfrågan på kritiska mineraler och metaller. Enligt näringsminister Ibrahim Baylan (S) handlar det om ekonomi, miljö och moral.

– För en del av de här metallerna och mineralerna kommer efterfrågan att öka. I vissa fall kanske hundrafalt de kommande årtiondena. Då är det inte hållbart att vi i dag är så beroende av produktion från [vissa] länder. Vi har alla fått rapporter om barnarbete, förorenade floder och löntagares rättigheter som inte respekteras. Vi kan inte sitta och ondgöra oss varenda gång det kommer en rapport om hur kobolt utvinns i Kongo och samtidigt inte själva göra vad vi kan för att utvinna den typen av metaller. Där tror jag att både Sverige och EU kan bidra väldigt mycket, säger Ibrahim Baylan till Europaportalen. 

Han pekar ut produktion av batterier, solceller och vindkraftverk som i dag alltför beroende av import av komponenter. 

Kan strategiska produkter vara en industrigren för Sverige?

– Absolut. Vi ser redan en växande del. Sverige är ett av de första europeiska länderna som bar en batteriproduktion från ax till limpa. Under våren har regeringen bett en expert att titta igenom vårt regelverk både när det gäller att kunna utöka utvinningen själva men också att återvinna, sade Ibrahim Baylan.