Europaparlamentarikerna Johan Danielsson (S) och Jörgen Warborn (M).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Oro att Storbritannien inte håller EU-avtal

Efter att handelsavtalet mellan EU och Storbritannien börja gälla på lördag kommer man från Europaparlamentets håll “att förbli vaksamt” för att hindra eventuella försök från brittisk sida kringgå delar av avtalet. Från den svenska regeringens sida är dock oron inte lika stor.​

Efter veckans godkännande i Europaparlamentet gäller det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU-länderna och Storbritannien från lördagen 1 maj. Men förhandlingarna först om brexit och sedan om samarbetsavtalet har varit svåra och nya förhandlingar väntar runt hörnet.

Från EU:s sida finns vissa farhågor att britterna inte kommer hålla delar av handels- och samarbetsavtalet. En av parlamentets föredragande konservative luxemburgaren Christophe Hansen sade vid tisdagens omröstning att parlamentet kommer “att förbli vaksamt” och att godkännandet inte var en omröstning “i blind övertygelse om den brittiska regeringens intentioner att genomföra avtalet i uppriktig anda”.

Från svensk sida hörs liknande tongångar inte minst från socialdemokraten och Europaparlamentarikern Johan Danielsson.

– Viktigt att EU håller ihop och är extremt vaksamma under genomförandefasen. Det finns en väldig fara om man låter britterna under det här första året successivt ge sig på bit efter bit i avtalet där varje enskild del inte är värd att bråka om men sedan till slut så har de lyckats förändra avtalet. 

Vad har du för bevis på att britterna kan komma att ge sig på detaljer i avtalet för att förändra det?

Annons

– Sättet man har hanterat utträdesavtalet där den brittiska regeringen i sitt eget parlament tidigare deklarerade att man avsåg att ensidigt bryta mot delar av avtalet. Bara det i sig ger anledning till vaksamhet när vi nu ska genomföra hela avtalet. Sedan får vi också signaler från bland annat fackföreningsrörelsen i Storbritannien att man upplever en oro och att britterna kan komma att bryta mot avtalet när det exempelvis gäller transporter med kör- och vilotider, säger Johan Danielsson. 

Moderaten och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn vittnar också om att det i parlamentet det har funnits mycket tveksamheter om huruvida den brittiska regeringen kommer att hålla fast vid avtalet. Men han menar att britterna nu måste ges chansen att visa på motsatsen.

– Visst finns en oro. Men med avtalet får vi också möjligheten och verktygen att sätta hårt mot hårt som att justera tullar mot brittiska varor I alla avtal och kanske speciellt i detta kommer det att finnas luckor, gråzoner och olika tolkningar. Jag tror att vi bara har sett början på förhandlingar med britterna. Nu måste vi också ge britterna en chans att bevisa att de står bakom avtalet, säger Jörgen Warborn. 

Från den svenska regeringens sida vill EU-minister Hans Dahlgren (S) tona ner farhågorna.

– Vi utgår från att britterna respekterar det dom har skrivit under. Vi var noga med att avtalet skulle utformas på ett sätt som säkerställer rättvisa konkurrensvillkor mellan EU och Storbritannien. Skulle det uppstå misstankar på att det inte går rätt till finns det mekanismer i avtalet exempelvis den gemensamma kommittén där man kan ta upp klagomål, säger Hans Dahlgren.

Så du är inte så orolig för att avtalet inte kommer att följas?

– Jag kommer ihåg ett gammalt talesätt som [USA:s president] Ronald Reagan brukade använda; Trust but verify. Man kan ha förtroende för motparten men det gäller alltid kontrollera så allt fungerar, säger Hans Dahlgren.