Vid förseningar på över 100 minuter kommer tågbolagen att vara skyldiga att erbjuda resenärerna ombokningsalternativ oavsett omständigheterna och hjälpa dem att hitta de bästa alternativen är en av nyheterna i uppgörelsen. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya EU-regler för tågresenärer på inrullande

EU-parlamentet har godkänt nya rättigheter för tågresenärer vid eventuella förseningar, att förenkla för personer med nedsatt rörlighet att ta tåget och öppna för att lättare kunna resa mellan länder. Men uppgörelsen får kritik för att vara urvattnad.

EU:s lagstiftare – parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet enades i höstas om en preliminär uppgörelse om tågpassagerares rättigheter. I dag torsdag har EU-parlamentet röstat för att ställa sig bakom den överenskommelsen.

Uppgörelsen innehåller en rad minimiregler som medlemsländerna måste införa. Vid förseningar på mer än 100 minuter måste järnvägsoperatörerna erbjuda resenärerna ombokningsalternativ oavsett omständigheterna och hjälpa dem att hitta de bästa alternativen. Eventuella måltider och inkvarteringskostnader för boende som uppstår vid förseningar ska ersättas precis som för flygpassagerare. Nya eller renoverade tågvagnar måste på sikt göra plats för minst fyra cyklar ombord och det ska bli lättare för personer med nedsatt rörlighet att ta tåget.

Det finns dock missnöje med uppgörelsen från den gröna partigruppen i EU-parlamentet. Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde hade velat se att parlamentets krav på att göra det möjligt att söka och boka tågbiljetter via flera olika tågbolag via en tjänst på samma sätt som det går att gör flygresor varit kvar i uppgörelsen.

– Det här är tyvärr inte politik som överlevde i trilogerna, utan dödades tyvärr det mest av det av ministerrådet. Vi gröna kommer att rösta nej för det här är en missad chans [för att göra det lättare att resa mellan länder], sade Dalunde  tidigare i veckan.

Moderaternas Jörgen Warborn pekade på att det finns skrivningar i uppgörelsen om att faktiskt göra det möjligt.

– Det ska vara en tvingad datadelning av tågoperatörerna. Det kan ju möjliggöra att vi får den här typen av tjänster som vi har för flygresor, sade Warborn.

Dalunde menar att skrivningarna inte är tillräckliga för att sätta tryck på tågbolagen att dela med sig av sina bokningssystem.

– Man får upp till nio år på sig vilket är ganska långt. Medlemsstaterna kommer kunna ge dispans till de nationella operatörerna om man finner att det är tekniskt svårt. Det här förslaget innebär ju inget tryck på operatörer att agera här och nu, sade Dalunde.

En majoritet av partigrupperna i EU-parlamentet röstade dock för uppgörelsen. 

– På det stora hela är det ett steg framåt för passagerarättigheter i Europa, sade Socialdemokraternas Johan Danielsson som är kritisk till den gröna partigruppen som i omröstningen kräver en omförhandling av innehållet i överenskommelsen med medlemsländerna.

– Den gröna gruppen vill att vi ska få igenom hela parlamentets position. Men det kommer inte att gå. Medlemsstaterna är inte intresserade av gå längre än så här. Det blir inte ett dugg bättre för passagerarna, sade Johan Danielsson.