Att skydda funktionsnedsattas rättigheter är en prioritet för kommissionen, enligt Helena Dalli, EU-kommissionär med ansvar för jämlikhet.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionär Dalli: Prioritet att skydda funktionsnedsattas rättigheter

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som personer utan funktionsnedsättning och ska skyddas från diskriminering. Det föreslår EU-kommissionen i en ny strategi.

– Det är något jag kämpat för länge, säger David Lega (KD).

På onsdagen presenterade EU-kommissionen ett förslag på en ny strategi för personer med funktionsnedsättning. Strategin, som bygger vidare på en tidigare strategin, syftar till att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället fullt ut och leva fritt från diskriminering.

– Det finns 87 miljoner européer som har någon form av funktionshinder och som har en högre risk för fattigdom och social utestängning än andra. Att skydda deras rättigheter är en prioritet för oss, sade Helena Dalli, EU-kommissionär med ansvar för jämlikhet.

Strategin utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som samtliga medlemsländer skrivit på, för ny EU-lagstiftning på området.

– Låt oss använda den nuvarande krisen för att bygga ett rättvisare samhälle för alla, sade Helena Dalli.

Strategin innehåller initiativ kring tre huvudområden: det första handlar om att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som andra EU-medborgare att delta politiskt eller flytta till andra länder. 

Det andra handlar om rätten att leva självständigt och välja var och tillsammans med vem man vill bo, och det tredje om att skydda personer med funktionsnedsättning från alla former av diskriminering och våld. Bland annat kommer kommissionen att ta fram riktlinjer och lansera ett initiativ för att förbättra de sociala tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

David Lega (KD) välkomnar EU-kommissionens strategi då han anser att den ämnar höja ambitionen i funktionsrättsfrågor och höja kraven på medlemsländernas behandling av människor med funktionsnedsättning.

– Det är bra att kommissionen uppmanar medlemsstaterna att avinstitutionalisera för att senare kunna gå över till personlig assistans. Att strategin specifikt nämner ”Independent Living” som en av hörnstenarna är viktigt och välkommet, då det är något jag kämpat för länge. Däremot är jag fortsatt kritisk till att EU lägger sig i hur olika länder hanterar personlig assistans då detta bör beslutas på nationell nivå, säger David Lega till Europaportalen.

Europaparlamentariker Evin Incir (S) kallar strategin för ambitiös men efterlyser konkreta resultat.

–   Det är en ambitiös strategi, vilket är bra och viktigt, men det är först när den har implementerats inom EU och dess medlemsstater som vi kan slå oss till ro.  EU:s motto ”förenade i mångfald” får inte bara fortsätta vara en slogan, den måste även inkludera personer med funktionsvariationer på riktigt, säger Evin Incir.