Annons

Svenska EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jakop Dalunde (MP), Tomas Tobé (M) och David Lega (KD).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europaparlamentet: EU måste införa koldioxidtullar på importvaror

Länder utanför EU måste ta större ansvar i klimatomställningen. Det anser parlamentsledamöterna i sitt inspel till EU-kommissionens kommande lagförslag om införande av koldioxidtullar. M, KD och SD tillhörde minoriteten som röstade emot förslaget.

På onsdagen antog Europaparlamentet en så kallad initiativrapport om att införa koldioxidtullar – eller en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna - på varor som importeras till EU från länder som inte har tillräckligt ambitiösa regler för koldioxidutsläpp.

Med initiativrapporten vill parlamentet att EU med ny lagstiftning, förutom att höja klimatambitionen, också förhindra koldioxidläckage som kan uppstå när EU-produktion flyttas till länder utanför EU med mindre stränga regler för koldioxidutsläpp och därmed lägre produktionskostnader.

– EU är världens största importör av koldioxidutsläpp. Det är viktigt att vi i EU sätter pris på de utsläpp som sker utomlands och som importeras till Europa, säger EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP) i ett uttalande.

För EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L), ledamot i det handelspolitiska utskottet och ersättare i miljöutskottet, är det av yttersta vikt att koldioxidsavgiften är kompatibel med Världshandelsorganisationens (WTO) regler för världshandel och att den utformas specifikt för att nå EU:s klimatmål.

– Utifrån ett WTO-perspektiv krävs det att fokuset ligger på att frisätta koldioxid. Det får inte vara dold protektionism, säger Karin Karlsbro.

Annons

Parlamentets initiativrapporten som antogs med stor majoritet skapade oenighet mellan de svenska partigrupperna. Miljöpartiet och Liberalerna var några av dem som röstade för medan bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna gick emot sin partigrupp EPP och röstade emot.

– Jag är besviken på att den tunga industrin i sista sekund lyckades behålla sin gräddfil genom att lobba på de konservativa partierna. Industrins fribiljett går inte ihop med våra klimatmål. Moderaterna och Kristdemokraterna visar återigen att de hellre värnar de som släpper ut än att gynna de som tar klimatansvar, säger Jakop Dalunde.

Enligt EU-parlamentarikern Tomas Tobé (M) röstade Moderaterna nej till initiativrapporten framför allt för att rapporten slog fast att biomassa inte längre ska klassas som klimatneutralt, vilket enligt honom skulle gå emot existerande regelverk för europeiskt klimatarbete, undergräva svensk klimatpolitik och sätta käppar i hjulet för svenskt skogsbruk.

– Miljöpartiet verkar se svenska företag och vår industri som snyltare. Vi moderater är i stället inriktade på att ge dem goda förutsättningar att ställa om till en mer hållbar produktion, samtidigt som de ska kunna fortsätta bidra till jobb och tillväxt, säger Tomas Tobé.

Liksom Moderaterna lägger Kristdemokraterna stor vikt på rapportens skrivning om bioenergi och skogsbruk.

– Trots det uppenbara klimatmervärdet som ett aktivt och hållbart skogsbruk skapar ifrågasättas det i rapporten. Europaparlamentet är inne i destruktiv trend vad gäller synen på naturvård, skog och bioenergi. Vi utesluter inte verktyget men vi får vänta och se hur verktyget utformas tills det att lagstiftningen presenteras senare i år, säger EU-parlamentarikern David Lega (KD).