Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-politiker med mest frånvaro

Flera svenska EU-parlamentariker har inte varit på hälften av sina viktiga utskottsmöten. Ett par har knappt gått på några möten alls i vissa utskott. Det visar Europaportalens stora granskning av ledamöternas närvaro.

I förra veckan publicerade Europaportalen sin granskning av vilka EU-parlamentariker som haft högst närvaro på sina möten i parlamentets olika utskott där en stor del av lagstiftningen och opinionsbildningen äger rum.

Nu har turen kommit till de EU-parlamentariker som haft lägst andel närvaro. Totalt sett – när man räknar in både de utskott där ledamoten är ordinarie och ersättare – hamnar Sverigedemokraternas Peter Lundgren i botten (se separat artikel). Han har varit på en tredjedel av alla mötestillfällen. Detta att jämföra med närvaroettan Erik Bergkvist (S) som gått på närmare två av tre möjliga möten.

Efter Lundgren (Sara Skyttedal har under delar av mätperioden varit frånvarande på grund av graviditet) ligger Jessica Stegrud (SD) och Karin Karlsbro (L) längst ned på närvarolistan.

”Inom ramen för mitt arbete i tre olika utskott prioriterar jag de debatter och ämnen som jag anser vara särskilt viktiga för Sverige. Mitt arbete består utöver utskottsmöten av att föra politiska samtal, förbereda och hålla möten, tal, debatter och intervjuer”, skriver Stegrud i ett mejl till Europaportalen och tillägger att hennes “utskott ofta sammanträder samtidigt”.

Att hennes totalnärvaro är bland de lägsta hos de svenska EU-parlamentariker beror delvis på att hon bara gått på sju av ekonomiutskottets – där hon är ersättare – 47 möten sedan juli 2019.

Flera ledamöter lyfter fram att utskottsmöten äger rum samtidigt som andra utskottsmöten. Det stämmer i vissa fall, men långt ifrån alla. I Stegruds fall har flera möten ägt rum samma dag som gjort att man måste prioritera ettdera i 11 fall av 79.

Även Liberalernas Karin Karlsbros närvarostatistik dras ned av stor frånvaro från det utskott hon är ersättare i, i detta fall miljöutskottet. Publicerade protokoll för möten i miljöutskottet sträcker sig fram till juli förra året. Under den perioden har Karlsbro bara deltagit i två möten i utskottet. Även hon pekar på kolliderande möten.

”För att jag ska utföra mitt uppdrag så effektivt som möjligt måste jag prioritera när möten kolliderar och använda min tid på bäst sätt”, skriver hon och tillägger att hennes kansli följer de möten hon inte kan närvara i.

För Karlsbro har möten på samma dag som öppnar för en möjlig krock ägt rum på 19 av 75 dagar. Under åtta av dessa 19 dagar har mötena dock inte ägt rum samtidigt på dagen.

Frånvaro i ordinarie utskott

I sina ordinarie utskott har Sverigedemokraternas Charlie Weimers och Vänsterpartiets Malin Björk lägst närvaro. Båda har närvarat på bara drygt vartannat möte. Moderaternas Jörgen Warborn, som har klart högst närvaro i ordinarie utskott, har som jämförelse gått på nästan alla sina möten, 98 procent.

Weimers försvarar sin frånvaro från utrikesutskottet där han är ordinarie ledamot med att han ”prioriterar de frågor som svenska väljare har högt på dagordningen”.

”Det frigör tid för mig att som oppositionspolitiker arbeta med övergripande EU-frågor som formellt ligger utanför mina utskottsuppdrag”, skriver Weimers i ett mejl till Europaportalen.

Som exempel tar han en namninsamling där 57 av parlamentets 705 ledamöter ställde sig bakom hans förslag att yrka på en strykning av coronafondens skuld- och skattedel.

Björk skriver att hon följer utskottsmötena där hon är ersättare, i miljöutskottet, men då inte via den kanalen som är speciellt gjord för ledamöterna utan istället via EU-parlamentets vanliga hemsida.

”Då syns inte min närvaro i EU-parlamentets system”, skriver Björk.

Hennes låga närvaro i miljöutskottet började dock inte i samband med att utskottsmötena flyttade ut på nätet på grund av coronapandemin i maj 2020 utan har varit relativt låg ända sedan juli 2019. Malin Björk har å andra sidan den tredje högsta närvaron i egenskap av ersättare.

Frånvaro som ersättare  

Skillnaden mellan närvaron som ordinarie och ersättare är betydande. I ordinarie utskotten är närvaroandelen närmare 70 procent i genomsnitt. För ersättare är andelen bara runt 30 procent. I botten av denna lista återfinns Karin Karlsbro (L), Peter Lundgren (SD) och Jessica Stegrud (SD).

Socialdemokraterna mest närvarande

Europaportalen har även sammanställt närvarograden utifrån partitillhörighet. Totalt sett ligger Socialdemokraternas ledamöter i topp med 59 procents närvaro i sina utskott. Lägst närvaro har Sverigedemokraterna på 39 procent.