Sverige och Storbritannien borde underlätta för svenskar och britter mellan 18-30 år att under två kunna jobba i varandras länder. Det föreslår Anna Stellinger Svenskt Näringsliv och Peter Sandberg Svenska handelskammaren i Storbritannien.

Bild: Ernst Henry Photography / Privat

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Svenskt-brittiskt avtal kan underlätta jobberfarenhet

Efter brexit har det skapats ett komplicerat och dyrt viseringssystem för den från EU som tillfälligt vill jobba i Storbritannien. Vi uppmanar därför den svenska regeringen att med britterna förhandla fram ömsesidiga undantag på två år för alla under 30 år. På det sättet skulle unga svenskar och britter enklare kunna jobba i varandras länder. Det skriver Anna Stellinger Svenskt Näringsliv och Peter Sandberg Svenska handelskammaren i Storbritannien.  

Storbritanniens utträde ur EU påverkar relationen mellan Sverige och Storbritannien på många plan. Våra länder står nära varandra och såväl varor som tjänster, data och personer har kunnat röra sig obehindrat under decennier.

Men med Storbritanniens utträde ur EU upphörde den fria rörligheten för medborgarna på båda sidor om den engelska kanalen. Detta är negativt för såväl arbetstagare som arbetsgivare, men det finns möjligheter att mildra de problem som nu uppstått genom en förhållandevis enkel åtgärd. 

Ett betydande antal svenskar har under sina ungdomsår tillbringat en kortare period i Storbritannien, och inte minst i London. Vistelsen - som ofta har medfört arbete inom detaljhandel, på en pub, på en bank eller annat - har bidragit till individers internationella erfarenhet, språkkunskaper och kontakter.

På samma sätt har många unga britter jobbat i Sverige, inte minst inom techbranschen. Alla dessa personers nätverk, kunskap och erfarenheter har också varit till stor nytta för näringslivet i båda länder och vår ekonomiska utveckling. Det är därför mycket negativt att detta utbyte i framtiden inte kan fortsätta som förr.  

Den 1 januari 2021 trädde den nya brittiska migrationslagstiftningen i kraft. Det medförde bland annat introduktionen av ett komplicerat och kostsamt viseringssystem för EU-medborgare som vill leva och arbeta i Storbritannien. Det finns olika typer av viseringar att tillgå, men för de flesta kommer ”the skilled worker route” att medföra minimikrav på lön motsvarande runtomkring SEK 300 000, vilket gör det så gott som omöjligt för många ungdomar som är nya inom arbetsmarknaden att kunna flytta till Storbritannien för arbete och erfarenhet.  

Storbritannien har dock också ett Youth Mobility Scheme (YMS) som innebär att ungdomar i åldersgruppen 18 - 30 år från ett flertal länder, däribland Australien och Sydkorea, har möjlighet att arbeta i Storbritannien i upp till två år utan dyra viseringskostnader och minimikravet på lön. YMS ger alltså unga personer möjlighet att få internationell arbetslivserfarenhet på en av världens största marknader och ekonomier, dessutom en där de kan skaffa sig utmärkta engelskkunskaper.  

Den brittiska regeringen och dess nya minister för framtida gränser har visat öppenhet till att YMS också skulle kunna utvidgas genom bilaterala avtal med enskilda EU-länder. Om Sverige och Storbritannien skulle teckna ett sådant avtal innebär det att unga personer från Sverige kan flytta till Storbritannien, och vice versa, med mycket bättre villkor. 

Viseringsprogrammet är som sagt ett ömsesidigt program vilket skulle medföra samma rättigheter för brittiska medborgare i Sverige. Programmet påminner mycket om det svenska programmet för feriearbete för unga personer, som för tillfället existerar med länder såsom Australien och Sydkorea för att nämna ett par. 

Brexit kommer att kräva innovativa lösningar och en stor dos vilja, för att enkelheten i våra relationer med Storbritannien drabbas så lite som möjligt. När det gäller rörligheten för ungdomar, finns det en möjlig väg framåt. Därför bör den svenska regeringen, tillsammans med sin brittiska motsvarighet, teckna ett bilateralt avtal som säkerställer att svenska ungdomar omfattas av Youth Mobility Scheme.

Ett sådant avtal kommer inte återställa den fria rörligheten och det skulle dessutom bara gälla arbetstagare inom en viss åldersgrupp, men det är ett steg i rätt riktning och något som skulle stärka banden mellan våra två länder.

Peter Sandberg
VD på Svenska handelskammaren i Storbritannien

Anna Stellinger 
Chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv