Vänsterpartisten och Europaparlamentariker Malin Björk är glad över vad hon menar var ett oväntat stort europeiskt stöd för den svenska sexköpslagen.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk sexköpslag fick oväntat stort EU-stöd

Det svenska förbudet mot sexköp fick överraskande stort stöd under en omröstning i Europaparlamentet även om motståndet mot sexköpslagen var större. Inte alla svenska ledamöter röstade för. ​

När Europaparlamentet på tisdagen tog ställning till Malin Björks (V) förslag om att uppmana medlemsländerna att i likhet med Sverige kriminalisera sexköp röstade 210 ledamöter ja, 255 nej och 225 ledamöter lade ner sina röster.     

Var det ett väntat stöd för svensk sexköpslag?

– Det var faktiskt större än väntat. Men å andra sidan har vi arbetat hårt med detta i många års tid. När min föregångare Marianne Eriksson (V) för 20 år sedan föreslog att torskar skulle bestraffas, så skrattade alla gubbarna i EU-parlamentet bokstavligen åt henne. Så vi har kommit långt sedan dess, säger Malin Björk till Europaportalen.

30 procent av de röstande och nästan alla svenska ledamöter röstade för förslaget. Stödet kom främst från socialdemokratiska gruppen S&D men även de konservativa och kristdemokratiska EPP-gruppen hade närmare 60 ledamöter som stödde förslaget.

Störst var motståndet mot den svenska sexköpslagen bland liberaler och den yttersta högern, ID. Tillsammans med ströröster från alla partigrupper hade de två grupper stöd från 37 procent av ledamöterna. Björk menar att liberalerna bör tänka om.

–Det verkar som om de tycker att allt ska gå att handla med, till och med kvinnors kroppar. Det är väl dogmatiskt marknadstänk, säger Björk.

Sverigedemokrater avstod

Som enda svenska Europaparlamentariker lade Sverigedemokraternas ledamöter ner sin röster tillsammans med majoritet i sin partigrupp och majoritet i den kristdemokratiska och konservativa gruppen EPP. Jessica Stegrud (SD) förklarar partiets inställning i frågan.

– Vi står helt bakom den svenska sexköpslagen i Sverige. Vill andra länder anamma denna lag välkomnar vi detta, men då frågan faller under medlemsstaternas kompetens valde vi att rösta "avstå" - inte "att lägga ner vår röst", säger Jessica Stegrud till Europaportalen.