Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk-holländsk drapa mot fel i EU-budget

Sverige och Nederländerna läxar upp EU-kommissionen och medlemsländerna för bristande kontroll över EU:s budget och för många felaktiga utbetalningar. Samtidigt kräver de ett enklare regelverk och en större öppenhet.

På tisdagen behandlade EU-ländernas finansministrar EU:s budget från 2019 och frågan om de skulle rekommendera Europaparlamentet att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgeten. 

Likt de senaste två åren valde finansminister Magdalena Andersson (S), att med riksdagens stöd, lägga ner sin röst och inte föreslå ansvarsfrihet för EU-kommissionen. Som skäl angavs att felprocenten på 2,7 procent för transaktionerna i budgeten fortfarande ligger över rekommenderade högst två procent. 

Tillsammans med Nederländerna gjorde Sverige ett uttalande där de kritiserade kommissionen och de andra medlemsländerna för de inte gjort tillräckligt för att få ner felprocent.  

Sverige och Nederländerna uppmanade både EU-kommissionen och medlemsländerna att ta till sig av revisionsrättens rekommendationer, särskilt när det gäller utbetalningar, förvaltning och kontroll av EU-budgeten. 

Samtidigt påpekade de två länderna att budgeten måste bli enklare och att de vill se “mindre av komplexa finansieringsregler”, mer öppenhet och att medlemsstaternas årliga kontrollrapporter blir offentliga. 

Senare i vår kommer Europaparlamentet ta ställning till kommissionens ansvarsfrihet. Förra året gav en stor majoritet av Europaparlamentarikerna, även de svenska, kommissionen ansvarsfrihet för budgeten 2018, Sveriges motstånd till trots.