Abir Al-Sahlani (C) begär svar på vilka åtgärder som EU-kommissionen kommer att vidta för att minska korruptionen i unionen.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk EU-politiker kräver besked om korruption

Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C) är oroad över korruptionen i EU-länder och är kritisk till att EU-kommissionen inte vidtar tillräckliga åtgärder för att minska korruptionen.

Abir Al-Sahlanis reaktion kommer efter att korruptionsgranskaren Transparency International visat i en rapport att coronaviruspandemin lett till ökad risk för korruption inom EU, vilket Europaportalen rapporterat.

– Att länder som Ungern, Bulgarien och Rumänien har halkat efter i de här mätningarna, det vet vi om och har vetat ett tag. Det som väckte alarmet var att också Polen och Malta halkat ner, och att man ser ett direkt samband med pandemin och nedstängning av samhällen och institutioner som inte funkar som tänkt, säger Abir Al-Sahlani.

I sin skriftliga fråga till EU-kommissionen begär Al-Sahlani besked om vilka åtgärder kommissionen kommer att vidta för att korruptionen inte ska få fotfäste i unionen.

Annons

– Många har påpekat det och man har ledsnat på att [EU-kommissionen] låter de här länderna få hålla på. Till exempel länder som Bulgarien, Rumänien och Ungern, där man ser att statsapparater som slukar den nationella ekonomin och där pengar hamnar på ett partis bankkonto. Kommissionen måste komma tillbaka med hur de tänker göra och bemöta det här, säger Abir Al-Sahlani.

Själv har Sahlani inga konkreta förslag på åtgärder men ger exempel på juridiska medel som den nya rättsstatsmekanismen i EU:s budget, som parlamentet röstade om innan årsskiftet.

– Där har kommissionen en legal grund att kunna använda sig av för att just kräva en transparens och att de här regeringarna gör konkreta åtgärder för att minska korruptionen och visa på att de har ett jävlaranamma med att möta de här utmaningarna, säger Al-Sahlani.

Sahlani menar att det också handlar om de svenska skattebetalarna.

– Korruption omfattar också EU-pengar, det är ofrånkomligt i många av de här länderna och de får otroligt mycket. I slutändan så är det kommissionen som betalar ut pengar, så det är de som har det absolut största och yttersta ansvaret. För mig handlar det om att värna om våra svenska skattebetalares pengar, att de används på rätt sätt. Det är min drivkraft, säger Abir Al-Sahlani.