På torsdagen lade EU-kommissionären Vladis Dombrovski fram en ny handelsstrategi om hur internationell handel ska bedrivas de kommande åren.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s nya handelsstrategi: Återhämtning efter coronakrisen

På torsdagen lade EU-kommissionen fram en ny handelspolitisk strategi om hur internationell handel ska bedrivas de kommande åren.

EU:s handelsstrategi från 2015, som togs fram av den dåvarande kommissionären Cecilia Malmström, ska ersättas av en ny handelsstrategi. Förslaget fokuserar på multilateralism, hållbarhet och att hävda EU:s intressen i världen.

Strategin prioriterar en omfattande reform av Världshandelsorganisationen, inbegripet globala åtaganden om handel och klimat, nya regler för digital handel, skärpta regler för att motverka snedvridning av konkurrensen och återupprätta Världshandelsorganisationens system för bindande tvistlösning.

– De utmaningar som EU står inför kräver en förnyad strategi. Vi vill ha en global regelbok som stödjer EU:s bredare ambitioner om att uppnå klimatneutralitet och konkurrenskraft, sade Valdis Dombrovski, EU-kommissionens vice ordförande.

Annons

Dombrovski säger att lösningen på att säkra EU:s välstånd är att fortsätta handeln med EU:s globala partner. Genom att förstärka allianser, såsom det transatlantiska partnerskapet med USA, tillsammans med ett starkare fokus på grannländerna och Afrika, är målet att skapa global förändring. Enligt Dombrovski kommer styrkan i EU:s globala relationer att vara avgörande för att nå målen.

- Vi har ett starkt nätverk av handelsavtal som kan hjälpa oss, närmare bestämt 46 handelsavtal med 78 parters. Medan vi strävar efter att ratificera avtalen och slutföra pågående förhandlingar kommer vi därför att lägga större fokus på att utvinna maximalt värde från befintliga handelsavtal, sade Valdis Dombrovski.

– Med den nya administrationen i Washington och den nya generaldirektören för WTO tror vi att vi kan skapa ny fart för positiv förändring, sade Dombrovski.

Dombrovski får medhåll av den svenska EU-politikern Karin Karlsbro (L), ledamot i Europaparlamentets utskott för internationell handel.

- Vi är övertygade om att EU måste driva på för en reformering av WTO och stärka organisationens roll. Med en ny president och administration i USA och den nyutnämnda chefen för WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, finns helt nya möjligheter att ta ett omtag för det multilaterala samarbetet, säger Karin Karlsbro.