Digitalt EU-toppmöte.

Bild: Europeiska rådet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU går vidare med ny hälsounion och fördjupat försvarssamarbete

Veckans EU-toppmöte diskuterade coronakrisen och försvarssamarbete. – Vår högsta prioritet är nu att påskynda produktionen och leveransen av vacciner och vaccinationer över hela EU, sade Charles Michel Europeiska rådets ordförande.  

Ett av besluten på veckans EU-toppmöte var att ge kommissionen uppdraget att senast till toppmötet i juni lägga fram en rapport kring lärdomarna hittills av pandemin. 

Rapporten ska även komma med konkreta förslag på hur EU-länderna gemensamt ska möta framtida hälsokriser. Tanken är att bättre kunna garantera tillräckligt med vaccin och rätt utrustning för alla medlemsstater. För det krävs enligt EU-toppmötet att det byggs upp en tillräcklig produktionskapacitet och ett lager inom EU. 

EU-ledarna manade också till fortsatt arbetet för att få fram ett gemensamt vaccinintyg. 

– Vår högsta prioritet är nu att påskynda produktionen och leveransen av vacciner och vaccinationer över hela EU, sade Charles Michel Europeiska rådets ordförande på torsdagen i ett uttalande.

Säkerhets- och försvarspolitik
På toppmötets andra dag, fredagen, kom toppmötet in på det andra huvudtemat; säkerhets- och försvarspolitik. 

Enligt toppmötets uttalande, som de deltagande stats- och regeringschefer har antagit, ska EU inom ramen för ett nära samarbete med USA, Nato, FN och viktiga regionala partners ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Här nämns särskilt EU:s försvarsmaterielsamarbete kallat Pesco, där bland andra Sverige deltar, och en samordnad årlig försvarsöversyn kallad Card. 

Även här fick kommissionen i uppdrag att senaste till oktober ta fram en färdplan för att minska EU-ländernas beroende av särskilt viktig och strategisk försvarsmateriel.

EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, även känd som EU:s utrikeschef, Josep Borrell redogjorde för läget när det gäller EU:s nya och kommande försvarsdoktrin, den så kallade strategiska kompassen. 

Arbetet med kompassen påbörjades förra året och ska vara klar om ett år och syftar till att ange gemensamma hotbilder och riktlinjer för hur EU ska förhålla sig till dem.