Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C) vill att EU hjälper de fattigaste länderna i världen att få coronavaccin.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Så kan EU hjälpa fattiga länder få coronavaccin

EU måste ta en aktiv roll för att öka samarbete mellan vaccinproducenterna så att även de mest utsatta människorna i de fattigaste länderna i världen få möjligheten att vaccinera sig. Det skriver Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C).

EU har säkrat 2,6 miljarder antal doser för att kunna vaccinera sina medborgare - men vi kan inte stanna där och bara se till EU:s egen befolkning. Vi måste som en del av vår exitstrategi se till att vaccinet också når de absolut mest utsatta människorna i fattiga utvecklingsländer, om vi menar allvar med att få ett slut på pandemin globalt. 

EU:s mål är att 70 procent av EU:s befolkning ska vara vaccinerade till slutet av september - vilket tyvärr inget land ser ut att klara i dagsläget med dagens tempo. Sverige och flera andra länder har kommit igång med vaccineringen - men det är fortfarande endast ett fåtal länder som har fått tillgång till vaccinet. Dessutom har vi nu fått flera olika mutationer av viruset; som den brittiska, brasilianska och sydafrikanska mutationen som ska vara mycket smittsammare än ursprungsversionen av covid.

Samtidigt utvecklas nya och starkare varianter av vaccinet av de olika läkemedelsbolagen - där exempelvis Johnson & Johnson har flaggat för att deras nyutvecklade vaccin är så kraftfullt att det bara kommer att behövas en vaccindos för att man ska vara skyddad. Det är positivt, men det är kritiskt att EU skapar möjligheter för att skala upp produktionstakten ytterligare. Mer än vad som skett hittills.

EU har hittills finansierat uppskalningen och nya fabriker med 336 miljoner euro just för att läkemedelsbolagen skulle ha kapaciteten att kunna leverera i enlighet med sina avtal med EU. Tyvärr har vaccinproduktionen och leveransen kantats av en del oegentligheter som vi inte riktigt har fått svar på eller klarhet i ännu. Ett par EU-länder menar att de - samtidigt som det ska finnas produktionsproblem - har fått erbjudande om att knyta avtal med AstraZeneca vid sidan av de avtal som EU-kommissionen har knutit. Misstankar finns också om att AstraZeneca ska ha sålt vaccindoser som egentligen skulle ha gått till EU:s medborgare till högstbjudande.

Oavsett vad som har hänt måste EU och läkemedelsbolagen på allvar skala upp produktionstakten. För att stoppa smittan måste vi se till att samhällets mest utsatta blir vaccinerade - också i länder utanför EU. Vi kan inte bara se om vårt eget hus. 

Den globala tillgången på vaccin behöver öka för att de fattigaste länderna och mest utsatta människorna kan vaccinera sig. Pandemin kommer inte att försvinna om inte alla människor får vaccinera sig.  

Därför vill vi från Centerpartiet se att:

  • Läkemedelsbolagen hjälper varandra i större utsträckning med rättigheter och produktion av vaccin globalt för att öka den globala produktionskapaciteten.
  • EU tar en aktivt faciliterande roll för att möjliggöra och underlätta licensierings- och partnerskapsavtal mellan europeiska vaccinproducenter och möjliga producenter i andra länder. På så sätt kan mer vaccin produceras globalt och nå fler människor.

Denna pandemi är ett unikum, och det finns inget facit att ta till eller jämföra med. Men vår ambition måste vara största möjliga samordning, med det uttalade målet att alla ska vaccineras. Vartenda liv som försvinner på grund av covid är ett liv för mycket och vi har inte tid att vänta.

Abir Al-Sahlani (C)
Europaparlamentariker