Europeiska rådets ordförande Charles Michel efter torsdagens videotoppmöte.

Bild: Europeiska rådet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Toppmötet: Begränsa resandet men håll inre marknad öppen

EU-ländernas ledare är överens om att snabba på vaccineringen, att resandet bör begränsas och att ta fram ett gemensamt vaccinationsintyg.

På torsdagen diskuterade EU:s stats- och regeringschefer hur man skulle hantera bekämpningen av coronaviruset. Mötesordförande Charles Michels summerade efteråt att de hade behandlat rådande hälsoläge samt vaccineringen. Mötet blev enligt Charles Michels överens bland annat om följande:

Hälsoläge och resor

  • Ledarna är fast beslutna att begränsa virusets spridning genom att vidta liknande åtgärder i de olika medlemsstaterna.
  • Gränserna måste hållas öppna för att se till att den inre marknaden fungerar, inbegripet flödet av viktiga varor och tjänster. Inga urskillningslösa reseförbud bör införas.
  • Däremot kan åtgärder som begränsar icke nödvändiga resor i EU behövas för att minska spridningen av viruset.
  • Utan att göra avkall på sina principer kan rådet behöva se över sina rekommendationer om resor inom EU och icke nödvändiga resor in i EU mot bakgrund av de risker som de nya virusvarianterna ger upphov till.

Vaccinering

  • EU-ländernas ledare vill att vaccineringen ska påskyndas. Vaccinerna bör distribueras samtidigt och måste stå i proportion till antalet invånare
  • EU-ländernas ledare kom också överens om att arbeta för en standardiserad form av vaccinationsintyg för medicinska syften och med ett brett användningsområde. I ett senare skede kommer de att avgöra under vilka omständigheter dessa intyg ska kunna användas.
  • EU-ländernas ledare bekräftade på nytt sin solidaritet med tredjeländer. Ett effektivt stöd ska ges så snart som möjligt.