Politisk kritik mot brister på den inre marknaden

Europaparlamentet är kritisk till hur den inre marknaden fungerar och att många medlemsländer dröjer med att införa gemensamma EU-regler. Något som enligt parlamentet slår mot jobben och tillväxten.

Nästan 75 procent av sysselsättningen i EU-länderna består av tjänster vilka i sin tur står för närmare 75 procent av det samlade värdet av EU:s BNP. Det är också i tjänstesektorn som nio av tio nya jobb skapas. Enligt studier som Europaparlamentet lutar sig emot kan en fördjupning av den inre marknaden, genom att medlemsländerna bättre genomför beslutade EU-regler, ge ytterligare två procent i BNP motsvarande nästan 300 miljarder euro. 

Enligt parlament hindras dock tillväxten av obefogad och motstridig nationell reglering och bristande nödvändig information för att underlätta handel mellan EU-länder, något som i synnerhet drabbar små och medelstora företag som vill sälja sina tjänster. Som exempel nämner de att tjugo medlemsländer är försenade med att inför tjänstedirektivet i sin nationella lagstiftning. Ledamöterna vill därför påskynda ett korrekt införande av den nya versionen av direktivet om utstationering av arbetstagare, offentlig upphandling och tjänstedirektivet.  

En majoritet av svenska partierna S, M , KD, C stödde kritiken medan SD och V röstade emot och MP lade ner sin röst.

– Jag hoppas att rapporten ska sätta press på EU-kommissionen att agera för att stärka handeln med tjänster – tyvärr har de hittills varit väldigt passiva i frågan. Inom tjänstesektorn finns det fortfarande för många hinder för handel med tjänster mellan EU-länder, säger Arba Kokalari (M) i ett uttalande.