Brukar du känna en plikt att svara på e-post, sms eller samtal efter arbetstid? Det är du inte ensam om. Nu vill parlamentet stärka de anställdas rättigheter till ostörd fritid.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Politiker avvisar EU-förslag: Strider mot svenska modellen

EU-parlamentet vill att arbetstagare som jobbar hemifrån ska få laglig rätt att helt koppla ner från arbetet efter arbetstidens slut. Men de svenska parlamentarikerna  är kritiska till förslaget som de menar krockar med den svenska arbetsmarknadsmodellen - bara en svensk är för förslaget.

Brukar du känna en plikt att svara på e-post, sms eller samtal efter arbetstid? Det är du inte ensam om.

I en resolution, som på torsdagen antogs av en stor majoritet i Europaparlamentet, sägs att den digitala tekniken på arbetsmarknaden har lett till en kultur av “ständig uppkoppling”, något som kan få negativa konsekvenser för arbetstagarnas hälsa. Enligt parlamentet bör därför EU lagstifta om rätten att kunna koppla ner sig så att anställda inte behöver besvara samtal, mail eller sms på sin fritid.

Men förslaget har fått kritik för sitt upplägg, framför allt från svenska politiker, där alla utom Malin Björk (V) röstade emot förslaget eller la ner sina röster.

– Jag röstade för betänkandet för att det innehåller många oerhört viktiga skrivningar om rätten att koppla ner, som är extra viktigt nu i covidtider. De svenska fackliga organisationerna [uppmanade] inte sina ledamöter att rösta emot rapporten, säger Malin Björk i en kommentar till Europaportalen och påpekar att den europeiska fackliga rörelsen vill se en EU-lagstiftning på området.

Kritiken mot förslaget handlar dock om att det här i huvudsak är en fråga för arbetsmarknadens parter att förhandla om inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen där fack och arbetsgivare kommer överens om arbetsvillkoren.    

Socialdemokraternas Johan Danielsson (S) anser att parlamentförslaget är för detaljerat och lämnar ett för litet förhandlingsutrymme:

– Det är en viktig fråga som berör allt fler arbetstagare i Europa. Det är möjligt att EUs arbetstidsregler kan behöva kompletteras för att ta höjd för detta, men förslaget lämnade inte tillräckligt utrymme för arbetsmarknadens parter att reglera frågan i kollektivavtal, säger Danielsson i en kommentar till Europaportalen.

Även moderaternas Jessica Polfjärd (M) anser att frågan inte är något som ska styras politiskt från EU.

– Det finns väldigt många fördelar med digitaliseringen på arbetsmarknaden, men också utmaningar. Gränser mellan jobb och fritid suddas ut och krav på tillgänglighet kan öka. Vi menar dock att det är frågor som arbetsmarknadens parter bör hantera, och inte EU, säger Jessica Polfjärd i en kommentar till Europaportalen.

Europaparlamentets resolution är en formell uppmaning till EU-kommissionen, som har ensamrätt att lägga förslag om nya EU-lagar, att om tre år lägga ett skarpt förslag i frågan.