Disciplineringsnämnden är en del av Polens högsta domstol. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU kräver besked: Polen får en månad på sig i rättsstatsfråga

EU-kommissionen har skickat en sista varning till den polska regeringen om en disciplineringsnämnd som man menar står under otillåten politisk påverkan. Polen riskerar åter dras in för EU-domstolen för att underminera rättsstatligheten i landet.

I april i fjol meddelade EU-kommissionen att man anser att en polsk lag som rör disciplinering av domare riskerar att underminera deras oberoende och därmed rättsstatligheten som är en av unionens grundläggande principer. Det var första steget i ett så kallat överträdelseförfarande mot landet.

Konkret handlar det om en ny disciplineringsnämnd inom Polens högsta domstol. Nämnden har rätt att häva immuniteten för domare, reglera arbetsrätt, social trygghet och pension för domare i högsta domstolen.

Disciplineringsnämnden har tidigare dömts ut av både den polska högsta domstolen och EU-domstolen för att inte vara oberoende från politiska påtryckningar. Regeringen kan indirekt tvinga bort misshagliga domare, något som skett vid ett flertal tillfällen.

”Bara möjligheten i sig att domare riskerar rättsliga åtgärder i en nämnd vars oberoende inte kan garanteras skapar en ’avkylande effekt’ på domare och kan påverka deras eget oberoende”, enligt kommissionen.

Sedan april har den polska regeringen i en brevväxling med kommissionen förklarat och försvarat sin ståndpunkt: Men i går onsdag meddelade kommissionen att man inte är nöjd och skickar ytterligare ett så kallat motiverat yttrande. Den polska regeringen har en månad på sig att svara. Om inga åtgärder tas för att stärka disciplineringsnämndens oberoende riskerar Polen dras inför EU-domstolen. Det skulle då bli fjärde gången som Polen hamnar i EU-domstolen i fråga som rör rättsstatligheten i landet.