Annons

Europaparlamentarikerna Arba Kokalari (M) och statsminister Stefan Löfven (S) är oense om hur sociala medier ska regleras i EU.

Bild: Europaparlamentet, Europeiska rådet.

Hoppa till artikelns andra spalt.

M efter S-tal om sociala medier: Löfven gick för långt

Moderater och Socialdemokrater har olika syn på hur sociala medier ska regleras. Medan statsminister Stefan Löfven (S) anser att framtida sociala medier ska ses som en tidning med ansvarig utgivare vill moderaternas EU-förhandlare Arba Kokalari betrakta nätet som ett torg och debattforum.

EU:s nya lagförslag om digitala tjänster och marknader som presenterades av kommissionen i december förra året och kommer nu att behandlas i Europaparlamentet, där det väntas bli tuffa diskussioner. 

Moderaten och Europaparlamentariker Arba Kokalari kommer som partigruppen EPP:s utsedda förhandlare att delta i de politiska förhandlingarna om nya regler för sociala plattformar i EU. 

Enligt Kokalari handlar de viktigaste frågorna om att få till en rättvis konkurrens för internetföretag på marknaden, att få en lagstiftning som inte inskränka yttrandefriheten och att få till effektiva åtgärder mot olagligt innehåll på internet.

– Det jag gillar mest [med lagen om digitala tjänster] är att EU-kommissionen säger att det som är olagligt offline också ska bli det online. Alltså att om något är olagligt i vår fysiska värld så måste det också speglas på internet, säger Arba Kokalari till Europaportalen.

Enligt Kokalari är den stora frågan hur man ska ta bort olagligt innehåll effektivt samtidigt man inte inskränker yttrandefriheten. 

I förra veckan uttalade sig statsminister Stefan Löfven (S) i riksdagen om lagförslagen och betonade vikten av att tydligt reglera internetplattformar och sociala medier och betrakta dem som en tidningar där någon är ansvarig för innehållet. “Det kan inte vara en mänsklig rättighet att jag ska få häva ur mig vad som helst i sociala medier”, sade statsministern.

Annons

– Jag reagerade rätt starkt på hans uttalande. Jag tycker inte att sociala plattformar ska betraktas som publicister eller på något sätt ta över den viktiga roll som traditionella medier har. Risken om man klassificerar sociala medier som publicister är att de går in och granskar, ändrar och filtrerar det innehåll som laddas upp av användare. Då inskränks yttrandefriheten. Så jag tycker att Stefan Löfven gick alldeles för långt, säger Arba Kokalari.

Kräver yttrandefrihet ett fritt internet?

- Ja, det skulle jag väl säga. Det måste finnas möjlighet för oss att utöva vår yttrandefrihet på internet, det är ju självklart. Jag tycker att sociala medier fyller en viktig funktion som ett forum för demokratisk debatt där alla öppet kan uttrycka sina åsikter så länge man håller sig inom lagens gränser, säger Kokalari.

Kokalari tycker inte att politiker ska styra över vilka åsikter som uttrycks på sociala medier eller vilken ton som används, så länge det är lagligt.

– Vi har alla ett ansvar som användare av sociala medier att bidra till ett konstruktivt och faktabaserat samtalsklimat. Även civilsamhället och skolan har en viktig roll att spela, säger Kokalari.

Kommer de här lagförslagen från EU-kommissionen att lösa frågan kring vilket ansvar som internetplattformar ska ha för sitt innehåll? 

– Jag tror inte att lagarna kommer lösa allt men jag hoppa att de kan skapa större tydlighet över vilka spelregler som ska gälla, än vi har idag, säger Kokalari.