Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Miljöpartiets viktigaste EU-frågor

Vi går in i det nya året tätt följda av två avgörande kriser. Jag syftar givetvis på pandemin och klimatkrisen. Sällan har behovet av en grön återhämtning och solidarisk politik i Europa varit så stort. Nu har vi chansen att göra rätt, skriver Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP), vars parti prioriterar sju EU-frågor, se listan.

Under hösten levererade inte EU-parlamentet tillräckligt ambitiösa förslag när det gällde jordbruksreformen och klimatlagen. Det gjorde mig besviken. Mina svenska kollegor från andra partigrupper har firat dessa beslut som framgångar, men för mig är det att blunda för verkligheten. Vi måste sätta betydligt högre mål och öppna för radikala reformer om vi ska ha en chans att nå klimatmålen i Parisavtalet. 

Följ vetenskapens klimatlinje

En EU-politik i linje med vad vetenskapen kräver för klimatet och den biologiska mångfalden  genomsyrar arbetet med EU:s miljöhandlingsprogram, som jag leder för jordbruksutskottets räkning. Jag kommer också fortsätta att driva på för en europeisk koldioxidbudget. De utsläpp vi har kvar att förbruka inom ramen för de planetära gränserna måste fördelas rättvist mellan medlemsländerna. I omställningen från det fossila är min partikollega Jakop Dalundes arbete för att stärka EU:s system för utsläppshandel också centralt. Det måste bli ännu dyrare för företag att släppa ut koldioxid och mer lockande att ställa om till hållbara alternativ. 

Djuren ska inte behöva ta smällen   

Annons

Pandemin har lärt oss att intensiv och storskalig djurhållning inte bara är moraliskt oförsvarbart, det hotar också folkhälsan med risk för virusutbrott. En viktig aspekt av förbättrad djurhållning inom EU är den granskning som jag jobbar med just nu i undersökningskommitéen för djurtransporter. Djurens lidande på Europas vägar måste stoppas.  

Ett hållbart och rättvist samhälle utan diskriminering och ojämlikhet 

De stora investeringarna som görs nu måste säkerställa en grön återhämtning som bidrar till att jämna ut, inte förstärka, de socioekonomiska klyftorna. Min partikollega Alice Bah Kuhnke är drivande i det här arbetet. Rasism och andra typer av diskriminering hör inte hemma i framtidens Europa. Under våren kommer vi gröna i Europaparlamentet, med ledning av Alice, att öka pressen på EU:s medlemsländer för att sluta blockera antidiskrimineringsdirektivet.   

För att klara framtidens utmaningar måste vi bygga ett hållbart, rättvist och motståndskraftigt samhälle efter coronakrisen. Jag kommer att lägga all min kraft på att EU ska agera solidariskt och öka takten i den gröna omställningen framöver.  

 

Pär Holmgren (MP)
Europaparlamentariker