Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Arkivbild

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brittiskt EU-avtal ger nya perspektiv

Brexit kan bli både en förstärkning och en försvagning av EU-samarbetet. Det det var en av slutsatserna när EU-minister Hans Dahlgren och EU-forskaren Göran von Sydow diskuterade frågan.

På julafton enades förhandlare för EU-länderna och Storbritannien om villkoren för det framtida samarbetet om bland annat handel, fiske och brottsbekämpning. Avtalet är på över 1 200 sidor och det kanske mest omfattande som EU slutit med ett land utanför unionen. 

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) kallade uppgörelsen för ”imponerande” under ett nätseminarium på onsdagen.

– Detta blev till slut ett bra avtal. Förhandlarna kom faktiskt längre på flera områden än vi hade väntat oss. Det är bra för Sverige, för Europeiska unionen och säkerligen också bra för Storbritannien, sade Dahlgren under onsdagens seminarium anordnat av EU-kommissionen i Sverige.

Han ansåg att avtalet ger förutsättningar för ett långsiktigt samarbete med Storbritannien och förutsägbarhet för företag. Samtidigt menade Dahlgren att ”få saker blir bättre” i relationen mellan EU och Storbritannien jämfört med att vara med i unionen. 

– Det blir krångligare för företagen, det blir inte den fria rörlighet som vi haft tidigare. Det är skillnad på att vara i EU och utanför, sade Dahlgren.

Han beklagade bland annat att Storbritannien inte velat samarbeta kring utrikes- och försvarsfrågor, inte gått lika långt när det gäller ursprungsregler och yrkeskvalifikationer som Sverige velat och att Storbritannien inte längre är med i studentutbytesprogrammet Erasmus.

Både förstärkning och försvagning av EU-projektet

EU-forskaren Göran von Sydow ansåg att det är svårt att bedöma vilka konsekvenser utträdet och det nya samarbetet mellan unionen och Storbritannien kan få. Vilken inriktning det kommer få – huruvida de två kommer närma sig mer eller gå åt olika håll i större utsträckning – trodde han kommer avgöras till stor del i den brittiska inrikespolitiken.

– Det gäller att hantera den här [brittiska] konflikten mellan ytterligare självständighet och […] risken för att man hamnar i ett [fientligt] förhållande till EU:s inre marknad, sade von Sydow.

von Sydow menade att det brittiska utträdet samtidigt kan se som en förstärkning och försvagning av EU som projekt. En försvagning i den mån att en viktig medlem lämnar unionen, och en förstärkning då kvarvarande medlemsländer stärkt sitt samarbete och gått vidare med frågor – som coronafonden på 750 miljarder euro – som varit omöjliga med britterna kvar 

För EU-minister Hans Dahlgren har det brittiska utträdet påmint om betydelsen av EU-medlemskapet. Enligt honom är den brittiska brexitsloganen ”ta tillbaka makten” en villfarelse.

– Jag har aldrig varit mer övertygad än nu om den raka motsatsen.Vi får inte makten över tillvaron genom att isolera oss. Tvärtom, vi får mer inflytande och makt genom samarbete med andra, sade Hans Dahlgren.

Handels- och samarbetsavtalet har godkänts av det brittiska parlamentet och gäller tills vidare provisoriskt. EU-parlamentet har inlett sin granskning av uppgörelsen och väntas rösta om det i mars. Därefter kan medlemsländerna i ministerrådet slutligen ratificera avtalet.