Bilden visar hur det kunde se ut vid omröstningarna i Europaparlamentet innan coronapandeminen bröt ut. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska EU-politikers viktigaste frågor 2020

Europaparlamentarikerna har vitt skilda uppfattningar om vilka EU-frågor som varit de viktigaste under 2020, det visar av en färsk genomgång. Se hela listan.

När de svenska Europaparlamentarikerna fick ange vilka två EU-frågor som varit de viktigaste för dem i år nämndes klimatpolitiken följt av pandemin och rättsstatlighet. Men även migration, terrorism och social frågor fanns med, se listan längst ner. 

Parlamentarikernas svar ger också en fingervisning i vad de folkvalda har jobbat med under året. 

Centerpartisten  Abir Al-Sahlani lyfter fram coronapandemin och förslaget om ny migrationspolitik som sina två viktigaste frågor.

– En av de viktigaste frågorna i år har, förutom hanteringen av Coronapandemin som på något sätt har överskuggat allt, varit den nya migrationspolitiken. Idag fungerar asyllagen inte i Europa och därför var det bra att vi tillslut fick en migrationspakt på parlamentets bord, säger Abir Al-Sahlani

Sverigedemokraten Charlie Weimers anger kampen mot islamism, jihadism och terrorism och om att förhindra en utveckling i riktning mot Europas förenta stater som hans två viktigaste frågor.  

Moderaten Jessica Polfjärd nämner klimatlagen.

– För mig har det varit viktigt att se till att lagstiftningen underlättar omställningen för företag och industri, så att vi kan säkra sänkta utsläpp och ökad tillväxt långsiktigt, säger Jessica Polfjärd.

Socialdemokraten Johan Danielsson pekar ut det så kallade vägpaketet som reglerar lastbilstransporter mellan EU-länder och kör- och vilotider för chaufförer.

– Den viktigaste frågan för mig i år var att vi fick vägpaketet på plats i somras. Otroligt viktigt för branschen, men också för EU-samarbetet i stort som inte kan byggas på en osund konkurrens med löner och villkor, säger Johan Danielsson. 

Miljöpartisten Alice Bah Kuhnke tar upp en resolution mot rasism som hon själv varit delaktig i att ta fram.

– Vid midsommar ställde sig EU-parlamentet bakom en resolution som markerade mot rasism och polisvåld både i EU och i USA. Den här resolutionen tillkom på mitt initiativ och jag har själv träffat kommissionens ordförande mellan fyra ögon och diskuterat hur vi ska krossa rasismen i EU, säger Alice Bah Kuhnke.  
 

EU-POLITIKERNAS TVÅ VIKTIGASTE EU-FRÅGOR 2020

Svenska EU-politiker

Viktig fråga 1

Viktig fråga 2

Heléne Fritzon (S)

Återhämtning efter pandemin

Jämställdhet mellan könen

Jytte Guteland (S)

Klimatet

Hanteringen av pandemins effekter

Johan Danielsson (S)

Vägpaketet för ordning och reda

Arbetsmiljö - ingen ska behöva bli sjuk av jobbet

Evin Incir (S)

Grundläggande värderingar och rättsstatlighet

Skydda Hbtqi-personers rättigheter

Erik Bergkvist (S)

Brexit och Sveriges behov att närma sig Tyskland

Budgeten och mekanismen för rättsstatlighet

Tomas Tobé (M)

Migrationspolitiken

Terrorbekämpning

Jessica Polfjärd (M)

Klimatet

Värnandet av svenskt skogsbruk

Jörgen Warborn (M)

Frihandelsavtalet med Vietnam

Brexit och framtida relationer med Storbritannien

Arba Kokalari (M)

Hållbar inre marknad

Hanteringen av pandemins effekter

Charlie Weimers (SD)

Kampen mot islamism, jihadism och terrorism

Hindra utvecklingen av Europas förenta stater

Alice Bah Kuhnke (MP)

Att kommissionen tagit fram en hbtqi-strategi

Europaparlamentets resolution mot rasism och polisvåld

Jakop Dalunde (MP)

Att det blir enklare att åka tåg i Europa

Att elbilsrevolutionen startat

Pär Holmgren (MP)

Klimatet

Stärkt djurskydd i samband med transport

Sara Skyttedal (KD)

Bromsa den sociala agendan, som förslaget om minimilöner

Säkerställa europeisk konkurrenskraft vid grön omställning

David Lega (KD)

Hindra barnpornografi på nätet

En tuffare EU-linje mot regimen i Iran

Abir  Al-Sahlani (C)

Hanteringen av pandemins effekter

Migrationspolitiken

Malin Björk (V)

Klimatet

Demokrati- och rättsstatsfrågorna

Karin Karlsbro (L)

Fri- och hållbar handel

Mekanismen för rättsstatlighet i EU:s budget

Källa: Mailsvar till Europaportalen 17-18 december 2020. Peter Lundgren (SD) och Jessica Stegrud (SD) har inte svarat.