Utstationeringsdirektivet är EU:s regelverk för villkoren för tillfällig arbetskraft i andra medlemsländer. Arkivbild.

Bild: brandsvig

Hoppa till artikelns andra spalt.

Polsk-ungerska krav på att skrota EU-arbetsrätt avvisas

EU-domstolen ogillar Ungerns och Polens krav på att ogiltigförklara ett direktiv om att stärka utstationerade arbetstagares rättigheter. – En välkommen dom, säger EU-parlamentariker Johan Danielsson (S).

2018 enades EU-parlamentet och medlemsländerna om nya regler för löntagare som arbetar tillfälligt i andra medlemsländer, så kallad utstationerad arbetskraft.

Frågan delade EU-länderna och Polen och Ungern tog frågan till EU-domstolen. De två länderna ansåg att de nya reglerna var protektionistiska gentemot löntagare från fattigare medlemsländer och att direktivet därför borde skrotas.

I dag tisdag föll domen. 

”Domstolen ogillar Ungerns och Polens talan om ogiltigförklaring av direktivet om förstärkning av utstationerade arbetstagares rättigheter”, heter det på EU-domstolens hemsida.

Domen välkomnades av Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).

– Beslutet från EU-domstolen i dag var välkommet och väntat. Om EU-samarbetet ska överleva krävs det att vi stoppar den osunda konkurrensen på EU:s inre marknad. Att konkurrera nedåt med usla löner och villkor är inte hållbart. Det måste även Polen och Ungerns regeringar förstå, säger Johan Danielsson i ett uttalande.