Polens vice premiärminister Jarosław Gowin tillhör det mer moderata koalitionspartiet PJG. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Polsk minister vetotvekar – söker kompromiss

Polens vice premiärminister säger sig vara redo att slopa landets veto mot EU-budgeten och coronafonden. Ungern är inte med på noterna.

Vice premiärminister Jarosław Gowin från det konservativa polska koalitionspartiet PJG träffade på torsdagen flera högt uppsatt EU-tjänstemän för att diskutera det veto som landet tillsammans med Ungern lagt mot unionens kommande flerårsbudget och coronafond. De två länderna invänder mot en mekanism som ska göra det möjligt att dra in EU-stöd till medlemsländer som bryter mot grundläggande demokratiska principer. 

Gowin sade till reportrar efter mötet att Polen är redo att dra tillbaka sitt veto.

– Det är i allas intresse […] att finna en bra kompromiss. En sådan kompromiss är möjlig […] genom en bindande förklaring som tolkar [mekanismen], sade Gowin enligt Reuters.

En sådan bindande förklaring skulle enligt vice premiärministern vara ”ett tydligt uttalande från Europeiska rådet att konditionalitetsmekanismen inte ska användas för att sätta orättfärdigt tryck på enskilda medlemsländer inom andra områden än den adekvata användningen av EU-pengar”. 

Polen och Ungern har tidigare uttryckt oro för att mekanismen ska kunna användas för att sätta press på länder att ändra på andra saker än det uttryckliga målet om frågor som hotar EU:s finansiella intressen.

Om vetona ligger kvar måste EU nästa år klara sig på en nödbudget med betydligt mindre medel än som skulle finnas i den vanliga flerårsbudgeten.

– Det inte bra för Polen och inte bra för alla de övriga 26 medlemsländerna [om nödbudgeten träder i kraft]. Jag tror att en överenskommelse kan nås, sade Jarosław Gowin.

Polen är det medlemsland som får klart mest EU-stöd.

Tidigare i veckan har EU-kommissionen offentliggjort planer på att runda Ungern och Polen när det gäller coronafonden på 750 miljarder euro i syfte att öka trycket på länderna. De två skulle då inte kunna få några pengar ur en sådan alternativ coronafond.

Det är dock oklart om Polens premiärminister Mateusz Morawiecki delar Gowins åsikt i frågan.

Så sent som i förra veckan lovade de ungerska och polska premiärministrarna att inte lägga ned sitt veto så länge det andra landet inte gör det. Samtidigt krävde de ”substantiella ändringar” i mekanismen.

Ungerns veto ligger kvar

Den ungerske premiärministern Viktor Orbán sade på fredagen att den polske vice premiärministerns kompromissförslag ”oacceptabelt” för Ungern, rapporterar Bloomberg. Han pekade även på förra veckans överenskommelse att båda länderna ska backa varandra i frågan.

– Vi enades med polackerna om en gemensam hållning om att inte acceptera något som är oacceptabelt för den andra, sade Viktor Orbán.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel sade på fredagen att han trodde på en lösning de närmaste dagarna. I slutet av nästa vecka hålls årets sista planerade EU-toppmöte i Bryssel.