Hoppa till artikelns andra spalt.

Allt fler arbetande fattiga i EU

Andelen som har ett arbete men ändå klassas som fattiga har ökat i de flesta EU-länderna de senaste tio åren, även i Sverige. ”En skandal”, kallar Europafackets generalsekreterare utvecklingen.

2010 klassade 8,4 procent av alla personer med arbete i EU som fattiga, så kallade arbetande fattig. 2019 hade den andelen ökat till 9,4 procent, enligt en sammanställning från Eurostat som Europafacket presenterade på torsdagen.

Esther Lynch, generalsekreterare för Europafacket som företräder europeiska fackliga organisationer, är kritisk till att inte mer görs på EU-nivå för att stoppa utvecklingen.

– Det är en skandal att fler löntagare lever fattigdom nu än när finanskrisen var som värst trots att ekonomin växer, sade Lynch i ett uttalande.

Sverige var ett av de 15 EU-länder där andelen arbetande fattiga ökade under 2010-2019. Ökningen i Sverige var drygt en procent att jämföra med EU-snittet på nästan 12 procent fler fattiga arbetare. Den största ökningen har skett i Ungern.

I tio länder som Finland och Danmark har andelen arbetande fattiga tvärt om minskat under perioden.

Unga, migrantarbetare och personer med korttidskontrakt är de mest utsatta, enligt Europafacket.

Rumänien hade den störst andel arbetande fattiga och Finland hade den minsta.