Rumäniens EU-minister diplomaten George Ciamba i samspråk med Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) på ett möte med allmänna rådet i Bryssel. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Vetokrisen: Ungerns och Polens agerande möts med frågetecken

Ungerns och Polens veto mot EU-budgeten och Coronafonden riskerar att lamslå EU och försvåra vägen ur coronakrisen. – Jag har inget svar på frågan hur detta ska kunna lösas, säger Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) till Ekot.

När medlemsländernas EU-ministrar möttes på tisdagen diskuterades Ungerns och Polens veto mot EU:s budget och coronafonden utan att en lösning nåddes. Samma dag vädjade ministerrådets ordförandeland Tyskland till länderna att släppa sitt veto så att inte coronastödet äventyras.

Genom sitt veto vill Polen och Ungern tvinga övriga 25 medlemsländer att underlätta utbetalning av EU-pengar till länder som bryter mot EU-krav på god rättsstatlighet och demokratiska principer.

– Det är ett svårt läge. Och jag har inget svar på frågan hur detta ska kunna lösas, säger Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) till Ekot.

Frågan går sannolikt vidare till EU:s stats- och regeringschefer som möts på ett videomöte i morgon torsdag för att diskutera coronakrisen.

Även om delar av EU-budget enligt regelverket fortsatt kan betalas ut i väntan på en ny budget blir krisstödet i den stora coronafonden stoppat tills vidare. Det drabbar inte minst de EU-länder som efter årsskiftet hade räknat med fondens bidrag- och lånemöjlighet för att finansiera sina krisåtgärder.