Hoppa till artikelns andra spalt.

Uppgift: Nya EU-miljarder till Sverige

Siffrorna är inte klara men minst en eller ett par miljarder kronor bör komma Sverige till del i klimatarbetet efter tisdagens budgetuppgörelse uppger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) suppleant i parlamentets budgetutskott.

Som en konsekvens av att ytterligare 16 miljarder euro tillförs EU-budgeten i veckan efter förhandlingar mellan parlamentet och rådet, kommer Sverige att få mer i EU-bidrag än vad EU-ländernas stats- och regeringschefer blev överens om i våras.

–En eller ett par miljarder kronor till är det rimliga att tro kommer att tillfalla Sverige men vi vet inte det riktigt ännu, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) suppleant i parlamentets budgetutskott.

Pengarna ska gå till grön omställning och Bergström har sin plan klar hur pengarna bör användas mest effektivt.

– Det är oerhört viktigt att det görs i samklang den regionala och lokala nivån. För det är då vi också faktiskt kan använda pengarna på ett skräddarsytt sätt. För Sverige ser väldigt olika ut och även inom regioner kan det vara stor skillnad, säger Erik Bergkvist.

Moderaten Jörgen Warborn som också sitter som suppleant i parlamentets budgetutskott hade önskat att EU-budgeten skulle hållas ner och vara mer stram. Men.

– Nu landade inte överenskommelsen där och då är det rätt och riktigt att Sverige som stor nettobetalare får mer pengar tillbaka. Exakt hur och hur mycket som kan tillfalla Sverige det återstår att se, säger Jörgen Warborn.