Hoppa till artikelns andra spalt.

Professor: EU en regulatorisk supermakt i världen

Ett stort antal länder utanför Europa väljer att ta efter ny EU-lagstiftning. Skälen är flera inte minst att EU:s lagtext finns tillgänglig på flera internationella språk. 

I ett inlägg på Europakommentaren där Ulf Bernitz, professor i europarätt, refererar till den amerikanska professor Anu Bradfords bok: Brysseleffekten - Hur EU styr världen, där hon konstaterar att EU:s lagstiftning som reglerar den inre marknaden sprids över världen och används till stora delar i många länder. Det gäller även GDPR om dataskydd, kemikalielagstiftningen kallad REACH och livsmedelsskydd. 

En orsak är att EU-lagar uppfattas som moderna och avancerade och som resultat av kvalificerat lagstiftningsarbete. 

En annan orsak är den språkliga faktorn där alla EU-lagar redan finns omedelbart tillgängliga på olika internationella språk. En EU-lag på spanska och portugisiska kan lätt gå rakt in i lagstiftningen i ett latinamerikanskt land och den franska texten på motsvarande sätt i ett fransktalande afrikanskt land.

"För mig har Bradfords bok om Brysseleffekten varit en ögonöppnare. Relativt ouppmärksammat leder EU:s lagstiftningsverksamhet rättsutvecklingen i världen på många viktiga, vanligen nyare, rättsområden", skriver Ulf Bernitz.

Sammantaget har EU i stor omfattning övertagit en ledarroll som förr i första hand tillkom USA och utvecklats till en regulatorisk supermakt, konstaterar Ulf Bernitz.    

Europakommentaren ges ut av Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.