Vi, och de övriga medlemsstater som har återinfört gränskontroll, har gjort bedömningen att gränskontrollerna behövs och att de överensstämmer med det regelverk som finns, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) i ett skriftligt svar. Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska gränskontroller: Tio dagar blev fem år

Det som skulle vara en högst tillfällig svensk gränskontroll har nu varat i fem år. Sverige bryter mot Schengensamarbetet menar kritiker men anklagelsen avvisas inrikesminister Mikael Damberg som får medhåll av oppositionen.

I dag torsdag är det fem år sedan Sverige, som en reaktion på den största migrationen till landet i modern tid, beslutade att under tio dagar införa en tillfällig gränskontroll. Syftet var enligt dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) att “bringa ordning och reda i det svenska flyktingmottagandet”. 

Efter 2015 har motiveringen ändrats flera gånger och numera betonas brister i bevakningen av Schengenområdets yttre gräns och risk för terrorism. När regeringen idag för trettonde gången förlänger gränskontrollerna är det för att “ ge möjlighet att upptäcka hot från potentiella gärningsmän och förhindra terrorattentat”.

– Terrorhotnivån i Sverige är fortsatt på en förhöjd nivå och vår sammanvägda bedömning är att gränskontrollerna till Sverige fortfarande behövs, sade inrikesminister Mikael Damberg (S) när regeringen i förra vecka meddelade beslutet att förlänga gränskontrollerna. 

Nivån på terrorhotet i Sverige har enligt säkerhetspolisen varit förhöjd sedan 2010 med undantag för några månader vintern 2015-16 då terrorhoten ett bedömdes som högt. 

Bryter mot Schengensamarbetets syfte

Att Sverige och en handfull andra länder kontinuerligt förlängt gränskontrollerna har genom åren kritiserats av Europaparlamentet som ett brott mot Schengensamarbetet vars enda syfte är att inte ha gränskontroller mellan länderna. Att Schengenlandet Sverige kontrollerar EU-medborgare medan svenskar kan resa fritt till de flesta andra EU-länder är kontroversiellt.  

En av kritikerna är Spaniens tidigare justitieminister socialdemokraten och ordförande i EU-parlamentets mäktiga utskott för medborgerliga fri och rättigheter samt inrikes och rättsliga frågor, Juan Fernando López Aguilar.

–  Detta är mycket bekymmersamt och överensstämmer inte med EU-lag. Vi har sett att många medlemsländer under krisen har fallit för frestelsen att bortse ifrån och bryta mot EU-lag och det får inte hända, säger Juan Fernando López Aguilar och påpekar att den fria rörligheten är det som medborgarna uppskattar mest med EU.

Men den svenska inrikesministern Mikael Damberg (S) tillbakavisar kritiken att Sverige missbrukar möjligheten att ha tillfälliga gränskontroller.

– Att vi har haft återinförda gränskontroller i fem år beror på att regeringen anser att de som en sista utväg har behövts, och fortfarande behövs, för att bemöta det hot mot allmän ordning och inre säkerhet som föreligger. Vi, och de övriga medlemsstater som har återinfört gränskontroll, har gjort bedömningen att gränskontrollerna behövs och att de överensstämmer med det regelverk som finns, säger Mikael Damberg i ett skriftlig svar till Europaportalen. 

Det svenska försvaret för gränskontroller kan sammanfattas att Sverige använt olika rättsliga grunder och undantag mot olika hot under åren och att det har skett med EU-kommissionens goda minne. Eller som EU-kommissionen formulerar det “Återinförandet av gränskontroll är ett privilegium för medlemsstaterna.”  

Ministern får även stöd av det största oppositionspartiet Moderaterna där Europaparlamentariker Tomas Tobé ställer sig bakom de svenska gränskontrollerna.   

–  Jag menar att de är helt nödvändiga utifrån att vi inte har full kontroll vid EU:s yttre gräns och då blir de inre gränskontrollerna en konsekvens av det, säger Tomas Tobé.

Spanien är ett land som länge varit härjat av terrorism men EU-politikern Juan Fernando López Aguilar tror inte som Sverige att gränskontroller är rätt metod.

– Vi har diskuterat dessa problem i åratal. Jag är spanjor och vet vad terrorism handlar om. Jag var justitieminister när vi fick hantera baskisk separatism och islamistisk terrorism samtidigt. Vi vet hur hotet ser ut men vi vet också att när det kommer till vidta åtgärder måste de vara helt nödvändiga och rimliga i omfattning och ha så liten påverkan som möjligt på grundläggande rättigheter som den fria rörligheten, säger Juan Fernando López Aguilar och påminner om att de värsta och de flesta dåden de senaste tio åren som i Norge, Bryssel och Paris utfördes av ländernas egna medborgare.

Gränskontrollerna har minskat i omfattning

Inrikesministern Mikael Damberg betonar i sitt svar att regeringen vidtagit åtgärder för att gränskontrollerna ska orsaka så få inskränkningar i människors vardag som möjligt.

– Människor kan fortfarande studera och arbeta i andra EU-länder. Gränskontrollerna utgör inte heller något faktiskt hinder för varor, tjänster eller kapital att röra sig mellan EU-länderna, uppger Mikael Damberg.

Att kontrollerna vid de svenska gränserna blivit mindre omfattande jämfört med tidigare stöds av en undersökning från  Øresundsinstitutet, som anger att det idag är mindre än fem minuters fördröjning för tågpassagerare vid Hyllie station, den första svenska tågstationen efter Öresundsbron. 

Moderaterna menar att ökad kontroll är att vänta för att kunna hindra kriminella från att rör sig fritt inom Schengenområdet. 

– Moderaterna tycker att det är viktigt med fri rörlighet för laglydiga människor och ett fritt flöde för tjänster och handel. Men vi måste också stoppa mycke av den fria rörlighet som vi har haft för kriminella och det innebär tyvärr tror jag att vi kommer att få se ökad kontroll även framåt för att kunna stävja det, säger Tomas Tobé.

Innan coronapandemin slog till i våras och många EU-länder införde gränskontroller var det inte speciellt vanligt. Sverige tillsammans Österrike, Tyskland och Frankrike tillhör dock en liten grupp EU-länder som sedan hösten 2015 haft pågående gränskontroller, även Danmark har haft kontroller nästan lika länge. 

Gränskontroller mot terrorism ifrågasätts

I dagsläget har sju av 27 EU-länder tillfälliga gränskontroller var av Sverige, Danmark, Frankrike och Österrike anger risk för terrorism som orsak. Gränskontrollerna till trots har de fyra länderna upplevt terrorhandlingar, senast i Frankrike och Österrike. 

Centerpartisten och Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani menar att gränskontrollerna som hindrar den fria rörligheten bryter mot en av de mest grundläggande rättigheterna som medborgarna har i EU. Hon ifrågasätter även syftet med kontrollerna.

– Vill man motarbeta terrorism då kan vi samarbeta mer. Vi har Europol där vi kan samverka mycket mer än vi gör idag. Man kan motarbeta fundamentalism och segregation på helt andra sätt en man har gjort nu. Att tro att stängda gränser kommer att rå på [terrorism] är lite väl enkelt och simpelt, säger Abir Al-Sahlani (C).

I början av nästa år väntas EU-kommissionen presentera en ny strategi för Schengensamarbetets framtid.

Svenska tillfälliga gränskontroller 2020 -2006 mot andra Schengenländer

Period och omfattning

Av regeringen angiven orsak

12 november 2020 - 5 maj 2021
Alla svenska gränser.

Terroristhot, brister vid de yttre gränserna. 

12 maj -12 nov 2020
Alla svenska gränser.

Terroristhot, brister vid de yttre gränserna. 

12 november 2019 - 12 maj 2020
Alla svenska gränser.

Terroristhot, brister vid de yttre gränserna. 

12 maj - 12 nov 2019
Alla svenska gränser.

Allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. 

12 november 2018 - 12 februari  2019
Alla svenska gränser.

Allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. 

12 maj - 11 november 2018
Berör alla svenska gränser.

Allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. 

12-19 november 2017
Berör Landvetter flygplats och Svinesund norska gränsen.

Sociala toppmötet i Göteborg. 

12 november 2017 - 12 maj 2018
Berör utvalda hamnar i polisregionerna syd och väst och vid Öresundsbron.

Säkerhetssituationen i Europa och hot till följd av kontinuerliga betydande sekundära rörelser (av migranter). 

11 maj -11 november 2017
Berör hamnar i polisregionerna syd och väst och vid Öresundsbron

I linje med rådets rekommendation av den 11 maj 2017

11 februari -10 maj 2017
Berör hamnar i polisregionerna syd och väst och vid Öresundsbron.

I linje med rådets rekommendation av den 7 februari 2017

12 november 2016 - 12 februari 2017
Berör hamnar i polisregionerna syd och väst och vid Öresundsbron.

I linje med rådets rekommendation av den 11 november 2017

8 juni - 12 november 2016
Berör hamnar i polisregionerna syd och väst och vid Öresundsbron.

I linje med rådets rekommendation av den 12 maj 2016 enligt artikel 29 Schengen Borders Code.

10 januari - 7 juni 2016
Alla gränser med fokus på hamnar i polisregionerna syd och väst och vid Öresundsbron.

Kontinuerligt stort inflöde av personer som söker internationellt skydd

12 november  2015 - 9 januari 2016
Alla gränser med fokus på hamnar i polisregionerna syd och väst och vid Öresundsbron.

Oöverträffad tillströmning av personer

22-23 juli 2011

Terrorattentat i Norge; Oslo och Utøya

Källa: EU-kommissionen om tillfälliga gränskontroller.