Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill ha starkare roll vid pandemier

I framtiden ska EU kunna utlysa ett hälsonödläge för hela unionen. Det är ett av förslagen i en ny hälsounion som EU-kommissionen presenterar.

EU-kommissionen vill att EU ges en förstärkt roll vid framtida större hälsokriser och pandemier.

– Covid-19-pandemin har visat på behovet av mer samordning inom EU, mer resilienta hälso- och sjukvårdssystem och bättre beredskap för framtida kriser, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande på onsdagen.

Förslaget vill ge ett tydligare mandat till EU-kommissionen och EU:s olika specialbyråer som den svenskbaserade europeiska smittskyddsbyrån i Solna, ECDC. EU har idag bara begränsade befogenheter på hälsoområdet vilket sköts av medlemsländerna själva. 

Kommissionen vill därför begränsa de nya befogenheterna till allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Bland annat vill man skapa en bättre beredskap och samordning inför framtida hälsokriser och pandemier men även kunna utlysa ett EU-omfattande hälsonödläge. Ett hälsonödläge skulle vara startskottet för att omedelbart samordna och ordna det som behövs för att lösa krisen.

Närmast lägs förslaget upp på EU:s stora förhandlingsbord där lagstiftarna Europaparlamentet och ministerrådet slutligen ska säga sitt.