Den spanske socialdemokraten Josep Borrell är EU-kommissionens höga representant och vice ordförande.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Polen och Ungern i strid om jämställdhet i EU:s utrikespolitik

EU-kommissionen och EU:s utrikeschef har en ny plan för att öka jämställdheten och främja kvinnors rättigheter i unionens utrikespolitik. Polen och Ungern är kritiska till begreppet jämställdhet mellan könen.

– Kvinnors och flickors deltagande och ledarskap är avgörande för demokratin, rättvisan, freden, säkerheten, välståndet och en grönare planet, sade Josep Borrell, EU:s utrikesrepresentant tillika vice ordförande i EU-kommissionen på onsdagen när unionens handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt 2021–2025 inom utrikespolitiken presenterades.

Annons

Handlingsplanen stötte dock omgående på motstånd från Ungern och Polen som invänder mot termen ”jämställdhet mellan könen” och förespråkar istället ”jämställdhet mellan män och kvinnor”, skriver Politico.

EU:s utrikestjänst kan genomföra planen men för att få politiskt stöd till krävs enhällighet i EU:s ministerråd eftersom det rör sig om utrikespolitik.