Om ett par år kommer nya EU-regler att förstärka tågresenärnas rättigheter när de gamla reglerna från 2009 uppdateras.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ökade rättigheter för tågresenärer

Tågresande i EU får snart nya rättigheter om tåg blir inställda eller försenade. En databas ska även underlätta bokning mellan olika EU-länder. – En viktig uppgörelse, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson.

Om ett par år kommer nya EU-regler att förstärka tågresenärnas rättigheter. Detta efter att Europaparlamentet och ministerrådet på torsdagen slutit en preliminär överenskommelse. 

Bland nyheterna finns skyldigheten för tågbolag att vid inställda avgångar eller förseningar på minst 100 minuter ordna och betala för annat tåg, buss eller taxi. Vidare ska särskilda utrymmen på tågen ge plats åt passagerares cyklar och så ska resandet underlättas för funktionshindrade.

Redan till våren måste EU-ländernas tågtrafikdata finnas centraliserad och sökbar för att underlätta bokning av biljetter mellan länder vilket i dag är mer tidskrävande eftersom informationen är uppdelad på olika databaser.

– Uppgörelsen är viktig för att skydda passagerare men också för att tåg ska bli ett riktigt alternativ till bil eller flyg. Då måste tågresandet vara minst lika tillförlitligt och fördelaktigt för resenärerna, säger Johan Danielsson (S) ledamot av Europaparlamentets transportutskott till Europaportalen.