Hoppa till artikelns andra spalt.

Eurostat: Fjärde mest skatt i Sverige

Under fjolåret utgjordes Sveriges BNP till 43,6 procent av skatter och sociala avgifter – fjärde högst i EU.

Bara i Frankrike, Danmark och Belgien utgjorde skatter och sociala avgifter än större andel av den samlade ekonomin BNP under 2019 än i Sverige, visar en sammanställning från Eurostat.

Snittet för EU som helhet var 41,4 procent. 

Irland hade den minsta delen av BNP från skatter och sociala avgifter.

Förhållandet mellan BNP och skatter samt sociala avgifter är ett sätt att mäta skattebördan på.