Den nya jordbrukspolitiken ska gälla fram till 2027. Arkivbild.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-lagstiftarna redo förhandla ny jordbrukspolitik

EU-parlamentet och medlemsländerna har enats om hur de vill att den kommande jordbrukspolitiken ska se ut. 

Efter fyradagarsomröstning i förra veckan blev EU-parlamentets klar med sin ståndpunkt om hur unionens nya jordbrukspolitik bör se ut klar. I botten låg en kompromiss mellan kristdemokrater och konservativ EPP, socialdemokrater och liberaler.

– Detta är en historisk reform. Det är en oerhört viktig signal att det finns en framtid i det svenska och europeiska lantbruket, sade EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) i en kommentar efter att slutresultatet i omröstningen om de 1942 ändringsförslagen presenterades sent på fredagseftermiddagen.

Den gemensamma jordbrukspolitiken står för drygt en tredjedel av EU:s totala budget.

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Sverigedemokraternas parlamentariker röstade nej till de tre huvuddelarna i jordbrukspolitiken. 

– EU:s gröna giv skulle vara fundamentet i EU:s arbete den här mandatperioden. Det höll i några månader. Nu har en majoritet i EU-parlamentet bestående av socialdemokrater, liberaler och konservativa ställt sig bakom att jordbrukspolitiken inte ska vara i linje med EU:s miljö- och klimatmål. Det är inte försvarbar, sade Pär Holmgren (MP) i ett uttalande.

I förra veckan enades även EU-ländernas jordbruksministrar om sin position. Det innebär att förhandlingar mellan de två EU-lagstiftarna inom kort kan påbörjas. Man kommer dock inte bli klar i tid eftersom den nuvarande perioden löper ut vid årsskiftet. I stället gäller övergångsregler till dess EU-parlamentet och medlemsländerna enats om den nya jordbrukspolitiken.