EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelar att man inleder ett överträdelseförfarande mot Storbritannien.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU inleder rättsprocess mot Storbritannien

EU-kommissionen meddelar att man inleder en rättsprocess mot Storbritannien för en kontroversiell lag som flagrant bryter mot internationell rätt och landets utträdesavtal med EU. Sveriges EU-minister Hans Dahlgren  varnar för att beskedet inte får hindra de pågående förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

I tisdags röstade det brittiska parlamentet för en ny kontroversiell lag om handel inom landet efter årsskiftet då Storbritannien lämnar EU:s inre marknad. Den gör det möjligt för landet att bryta mot delar i det utträdesavtal med EU som britterna godkände för mindre än ett år sedan och som rör Nordirland. Den brittiska regeringen har öppet medgivit att lager bryter mot internationell rätt.

EU-kommissionen gav den brittisk regeringen på sig till september månads slut att ändra de kontroversiella delarna i lagen. Den tidsfristen har nu löpt ut och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelade i dag torsdag att man vidtar rättsliga åtgärder mot Storbritannien.

– Denna lag är till sitt själva väsen ett brott mot kravet på samarbete i lojal anda som finns i utträdesavtalet. Dessutom, om den antas som den är kommer den vara helt i strid med protokollet om Irland och Nordirland, sade von der Leyen med hänvisning till de delar av utträdesavtalet som reglerar den sköra situationen mellan EU-landet Irland och brittiska Nordirland.

Kommissionen skickar en så kallad formell underrättelse till regeringen i London. Det är första steget i ett överträdelseförfarande som i slutänden kan hamna i EU-domstolen och dryga böter. Den brittiska regeringen har en månad på sig att svara.

Dahlgren: Kommer ta tid

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) menar att beskedet var väntat men att det inte får hindra de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om den framtida relationen mellan de två.

– Det här tror jag kommer ta sin tid. Jag är angelägen om att det inte får hejda de förhandlingar som förs, sade Dahlgren på en pressträff i Bryssel på torsdagen.

EU:s och Storbritanniens chefsförhandlare träffas i denna vecka i Bryssel för fortsatta samtal, enligt vissa i mer positiva ordalag än vad som tidigare varit fallet.

– Förhandlingarna [om den framtida relationen] uppges ha förts i en hyggligt god atmosfär, sade Dahlgren som menar att britterna dock måste ändra i den kontroversiella lagen för att det ska bli någon uppgörelse.

– Det är helt klart, ska det bli en uppgörelsen mellan EU och Storbritannien så måste det där modifieras, sade Hans Dahlgren.