Europaparlamentariker Johan Danielsson (S). Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Danielsson: Slavliknande villkor för lantarbetare i EU

Ska lantbruksföretag tvingas följa regler för löner- och anställningsskydd för att få EU-stöd. Det är en fråga som Europaparlamentet röstar om i veckan. – Det skulle vara ett av de enskilda besluten som snabbast skulle kunna förbättra arbetsvillkoren för väldigt många människor inom EU, säger Johan Danielsson.

Lantarbetarnas europeiska fack, EFFAT, kräver att EU-politikerna villkorar jordbruksstödet och tvingar jordbruksföretagen att följa de lagar och regler som finns om de anställdas löne- och anställningsförhållanden. Enligt facket har jordbrukspolitiken misslyckats att säkra arbetstagarnas sociala situation. Fyra miljoner lantarbetare i EU, ofta utländska gästarbetare, tvingas svartjobba antingen som säsongsarbetare, dagarbetare eller under andra osäkra förhållanden.  

– Detta är slavliknande arbete och dessa människor är i praktiken rättslösa, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) och menar att EU nu har chansen att ändra på usla arbetsvillkor inom jordbruket för de kommande åren. 

I veckan ska Europaparlamentet ta ställning till ett stort antal förslag som tillsammans ska bli parlamentets krav på medlemsländernas gemensamma jordbrukspolitik för de kommande åren. I ett av förslagen föreslås att villkoren för EU-stöd skärps med krav på att gällande arbets- och anställningsvillkor ska följas precis som kraven på djurskydd och klimatnytta.  De tre största politiska partigrupperna i EU-parlamentet – kristdemokratiska och konservativa EPP, socialdemokratiska S&D och liberala RE – har kommit överens om stora delar av jordbrukspolitiken dock inte frågan om anställningsvillkor, där EPP sagt nej. Johan Danielsson tror att förslaget kan få stor betydelse om det antas. 

– Det skulle vara ett av de enskilda besluten som snabbast skulle kunna förbättra arbetsvillkoren för väldigt många människor inom EU, säger Johan Danielsson. 

Även om missförhållandena anses mest utbredda i södra Europa har har förslaget betydelse också för svensk del menar Danielsson.

– I en förlängning kan man hoppas att småskaligt svenskt jordbruk som inte utnyttjar arbetskraft kan få lättare att konkurrera mot det här storindustriella exploaterande jordbruket som har tillåtis att utnyttja tusentals människor på det här sättet, säger Johan Danielsson.