– Vårt syfte med handlingsplanen är att göra tullunionen smartare, innovativ och effektiv, säger ansvarig kommissionär Paolo Gentiloni.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya grepp ska minska tullbedrägerier

En handlingsplan ska öka tullens effektivitet och skydda EU:s tullunion från ekonomiska bedrägerier lovar ansvarig kommissionär Paolo Gentilon. 

EU-kommissionen föreslog på måndagen en handlingsplan för att öka effektiviteten inom den gemensamma tullunionen. En nyhet är att företagens gräns- och tullformaliteter i framtiden ska ske på en enda webbplats.

Vidare ska regelverket för e-handel skärpas så att e-handelsföretagen i större utsträckning än i dag blir skyldiga att dela data för bekämpandet av tull- och skattebedrägerier.  Kommissionen ska också skapa ett nytt analyscenter för att närmare granska olika tulldata för att stödja medlemsländernas arbete mot bedrägerier. 

Kommissionären tog också upp tullbedrägerier som ett hot mot EU:s budget med tanke på att delar av budgeten finansieras av tullinkomster från tullunionen. 

– Kom ihåg att för 2018 uppskattas förlusterna när det gäller tull- och momsbedrägerier till 140 miljarder euro, sade ansvarig kommissionär Paolo Gentiloni.