EU-kommissionär Maroš Šefčovič med ansvar för bland annat strategisk framsynthet.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU söker skydd mot framtida chocker

EU-kommissionen vill bli bättre på att fånga upp framtida trender och faror och stärka EU:s motståndskraft socioekonomiskt, geopolitiskt, klimatmässigt och digitalt. Resultatet ska genomsyra kommande lagförslag.

Slovakiens EU-kommissionär Maroš Šefčovič fick för ett år sedan fick ansvar för det något kryptiska uppdraget ”strategisk framsynthet”. I dag tisdag presenterade han sin och EU:s första rapport på området.

– EU-kommissionen är den första större förvaltningen som för in strategisk framsynthet på högsta politiska nivå, sade Šefčovič som pekade på att man tidigare inte haft ett samlat grepp om utmaningar på längre sikt.

Han vill hålla EU:s ögon öppna för att i god tid hinna upptäcka framtida utmaningar, inte minst med coronakrisen som bevis för att detta hittills saknats. Resultatet ska prägla större EU-förslag.

– Vi kan inte förvänta oss att framtiden blir mindre omstörtande – nya trender och chocker kommer fortsätta påverka våra liv.

Temat för denna den första rapporten är det senaste modeordet i Bryssel: resiliens – motståndskraft och förmåga till återhämtning. EU ska arbeta för att stärka sin motståndskraft på fyra områden: socioekonomiskt, geopolitiskt, klimatmässigt och digitalt. Det handlar mycket om att minska EU:s beroende av länder utanför unionen.

Kommissionen vill även sätta upp ”resilienspaneler” i medlemsländerna och bland andra viktiga aktörer för att övervaka arbetet. 

– De ska hjälpa oss utvärdera svagheter och förmågor på både EU- och nationell nivå, sade Maroš Šefčovič.

En ny strategisk framsynthetsrapport ska komma årligen inför att EU-kommissionens ordförande håller sitt årliga linjetal om läget i unionen.