– Skarpt förslag på europeiska minimilöner väntas inom kort. Och oaktat alla garantier om att hänsyn ska tas till den nordiska lönebildningsmodellen så riskerar det innebära att Bryssel skadeskjuter den svenska partsmodellen, skriver Sara Skyttedal (KD).

Bild: EPP Group

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Stoppa EU-skatter och europeisk minimilön

Höstens frågor känns avgörande för vilken väg EU kommer gå framöver. Kristdemokraterna säger nej till EU-skatter och en europeisk minimilön och kräver en mer hållbar asylpolitik, skriver Europaparlamentarikern Sara Skyttedal (KD).

Mycket av det planerade arbetet i EU:s institutioner sattes på paus under våren, när Corona-pandemin svepte över Europa. Och även om mycket energi fortfarande går åt till covid-19, och dess olika följdverkningar, börjar de politiska kugghjulen nu rulla igång igen. Både vad gäller helt nödvändiga reformer, och sådana planer som vi Kristdemokrater gärna hade sett pausades permanent.

Låt mig här ta upp några av de frågor som kommer finnas på agendan under hösten.

Den långtidsbudget som regeringscheferna slöt en första överenskommelse om under sommaren ska under hösten godkännas av Europaparlamentet. 

Skattefrågan

Ett av de mer kontroversiella inslagen i budgetöverenskommelsen är skattefrågan. EU föreslås få rätten att ta ut en rad skatter direkt, på ett sätt som på goda grunder inte skett tidigare. Frågan om skatter och EU kommer också upp för förnyad prövning då det kräver separata godkännandeprocesser, med nya krav på enighet från medlemsländerna. Här kommer Kristdemokraterna säga nej. I Europaparlamentet blir nog dessvärre den nej-rösten tämligen symbolisk, med tanke på den tydliga majoriteten i frågan. Så behöver det dock inte vara i processen som också kommer ske i Sveriges riksdag. EU-skatter går fortfarande att stoppa via medlemsländernas möjlighet till veto.

Ekonomisk migration

En annan fråga som strålkastarljuset kommer riktas mot under hösten är EU-kommissionens väntade förslag på ny migrationspolitik. Det har skjutits upp gång på gång, allt medan läget på marken är välkänt. Exempelvis meddelande UNHCR för några veckor sedan att inte ens en tredjedel av de migranter som anlände till Europa via Libyen under årets fem första månader var i behov av internationellt skydd. Vilket säger ganska mycket om situationen som sådan. Europa behöver krossa migrantsmugglarnas nätverk, säkra sina gränser och få ned pullfaktorerna för ekonomisk migration. Endast så kommer det finnas möjlighet att hitta långsiktigt hållbara sätt att ta emot asylsökanden.

Europeiska minimilöner

Skarpt förslag på europeiska minimilöner väntas likaså komma inom kort. Och oaktat alla garantier om att hänsyn ska tas till den nordiska lönebildningsmodellen så riskerar det innebära att Bryssel skadeskjuter den svenska partsmodellen. Om inte annat efter framtida eventuella utfall i EU-domstolen. Naturligtvis en helt orimlig situation.

Fler stora och viktiga frågor kan nämnas. Behovet av att klara att kombinera de höjda klimatambitionerna med en tillväxtorienterad politik är en sådan. Handelsfrågornas inriktning efter kommissionär Phil Hogans avgång är en annan.

Känslan av en brytningstid där framtidens Europasamarbete formas har nog drabbat även tidigare mandatperioders europaparlamentariker. Icke desto mindre känns den kommande terminens frågor avgörande för vilken väg EU kommer gå framöver.


Sara Skyttedal (KD), Europaparlamentariker