Annons

– Klimatkrisen fortgår och närmar sig the point of no return om vi inte agerar resolut och skyndsamt, skriver Alice Bah Kuhnke (M).

Bild: Fredrik Hjerling

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Fokusera på klimatet, mänskliga rättigheter och demokrati

I höst är det framförallt fyra frågor som vi i Miljöpartiet kommer driva i EU-parlamentet:  ny asylpolitik,  ny klimatlag, rättsstatens principer och behovet av en ny antidiskrimineringslag i EU. Det skriver EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP).

Europa går en intensiv höst till mötes, en tid kantad av ekonomisk osäkerhet, global pandemi och en demokrati som på flera vis är på tillbakagång. Samtidigt fortgår klimatkrisen som närmar sig the point of no return, om vi inte agerar resolut och skyndsamt. Parlamentsarbetet har precis börjat komma igång igen efter sommaruppehållet och nu fortsätter vårt arbete för klimatet, mänskliga rättigheter och demokrati. I höst är det framförallt fyra frågor som vi i Miljöpartiet kommer fokusera på i vårt parlamentariska arbete. 

Ett solidariskt mottagande av människor på flykt

Det nuvarande asylsystemet är fullständigt ohållbart. Det bygger på att vi, EU, har lagt vår migrationspolitik i händerna på skurkstater som Libyen och Turkiet. I brist på gemensam politik dör människor på flykt i desperat sökande efter ett drägligare liv. Det är under all kritik. Vi gröna vill se en tvingande solidaritet i EU, där alla medlemsländer tar sitt ansvar för  de människor som flyr undan krig och förföljelse. Med EU-medlemskapet kommer inte bara rättigheter utan också skyldigheter.

Minskade utsläpp i linje med vetenskapen

Annons

Förslaget till klimatlag som EU-kommissionen presenterat är långt ifrån tillräckligt. Det räcker inte att minska utsläppen med 50% till 2030. Vi gröna har länge sagt att det krävs 65 procent utsläppsminskningar till 2030. Det är välkommet att den socialdemokratiska rapportören har ändrat sig, vi hoppas att hon får med sig sina partikamrater i Sverige och andra medlemsländer och partigrupper.

Inte en krona till länder som nedmonterar demokratin

Inom kort kommer EU-parlamentet ta ställning till rådets förslag till ny långtidsbudget. I de nuvarande förslaget saknas dock skarpa skrivningar om rättsstatens principer, om vilka demokratiska krav vi som union ska ställa på våra medlemsländer. I höst måste kommissionen och rådet, i dialog och förhandling med oss i EU-parlamentet, säkerställa att våra skattebetalares pengar inte hamnar i fickorna på de som urholkar mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

Alla diskrimineringsgrunder ska ha likvärdigt skydd i hela EU

Det pågår en organiserad kamp mot kvinnors och HBTQi-personers rättigheter i hela EU. Samtidigt saknas lagstiftning som ger alla diskrimineringsgrunder likvärdigt skydd i hela unionen. Det finns ett lagförslag, antidiskrimineringsdirektivet, som ett antal medlemsländer har blockerat i mer än 10 år. Som parlamentets rapportör kommer jag under hösten, tillsammans med allierade i de olika partigrupperna, försöka bryta ner motståndet.

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna