Det är nu hög tid för en ny invandringspolitik, förstärkt brottsbekämpning och reformer för jobb och tillväxt, skriver Tomas Tobé (M).

Bild: Martin Lahousse

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: EU behöver en stram invandringspolitik

De tre EU-frågor som jag ser som viktigast just nu handlar om insatser som kan bidra till lösningar på samhällsproblemen i Sverige som segregation, gängbrottslighet och behovet av att säkra svenska jobb. Det skriver Europaparlamentariker Tomas Tobé (M) i debatten om höstens viktigaste EU-frågor.

Det krävs en stramare europeisk invandringspolitik för att komma till rätta med Sveriges djupa segregationsproblem. Det krävs åtgärder inom EU mot den gränsöverskridande brottsligheten om vi ska kunna trycka tillbaka gängen och få stopp på skjutningarna. Och det krävs reformer som bidrar till ekonomisk återhämtning i hela Europa, om vi ska säkra jobben i Sverige.

Det mesta som behöver genomföras på dessa områden handlar givetvis om svensk lagstiftning, men insatser på europeisk nivå kommer också att vara avgörande. Jag ser därför följande delar som särskilt viktiga: 

Migrationspakten

EU-kommissionen väntas i närtid presentera sitt förslag om en ny migrationspolitik. Det mesta talar för att det kommer bli en stramare politik, i syfte att minska den ekonomiska migrationen till Europa. Det är välkommet. Vi moderater driver på för gemensam europeisk politik, med nationellt självbestämmande över volymen på Sveriges mottagande. Andra centrala åtgärder är att asyl bör prövas vid yttre gräns, hårdare tag mot flyktingsmugglarna och fler samarbeten med länderna i Europas närområde för att minska söktrycket. 

Förstärk Europol 

I slutet av året väntas förslag om att stärka upp EU:s myndighet för polissamarbete, Europol. Inför detta arbetar vi nu för att Europol bör göras mer operativt, ges utökade resurser och bland annat lägga särskilt fokus på att stoppa smugglingen av vapen och narkotika, så att tillflödet till de kriminella gängen stryps. 

Reformera Europas ekonomier 

Såväl EU:s nästa långtidsbudget som återhämtningsfonden har varit omdebatterade, inte minst i ljuset av coronakrisen. Det är ingen hemlighet att för oss som förespråkar en mer restriktiv ekonomisk politik inom EU så blev sommarens uppgörelse mellan stats- och regeringscheferna långt ifrån optimal. Det är inte bidrag som kommer bygga Europa starkt. Utan ekonomiska reformer kommer vi inte få fart på ekonomierna igen. Det som borde prioriteras under hösten är därför ett stärkt företagsklimat, en bättre fungerande inre marknad och satsningar på forskning och innovation. 

Det här är områden som är genuina svenska intressen i Europapolitiken och därför tydliga prioriteringar för oss moderater. Det är nu hög tid för en ny invandringspolitik, förstärkt brottsbekämpning och reformer för jobb och tillväxt.    

Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker