Den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja deltar i tisdagens debatt i EU-parlamentets utrikesutskott. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tichanovskaja: Protesterna varken proryska eller proeuropeiska

Den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja varnar EU för att se de demokratiska protesterna i landet som kamp mellan öst och väst. I EU-parlamentet råder delade meningar om hur Ryssland ska bemötas.

EU-parlamentets utrikesutskott diskuterade på tisdagen under ett extrainsatt möte utvecklingen i Belarus och EU:s svar därpå. Med på länk från Litauen var den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja. Hon manade till att inte göra kampen mot diktator Lukasjenko till en fråga mellan stora maktblock som EU, Ryssland och USA.

– Revolutionen i Belarus är ingen geopolitisk revolution. Den är varken prorysk eller antirysk. Den är varken proeuropeisk eller antieuropeisk, sade Tichanovskaja som uppmanade omvärlden att respektera Belarus självständighet.

Hon fick stöd i sin analys av Europeiska utrikestjänstens generalsekreterare Helga Schmid som pekade på att inga EU-flaggor synts till i demonstrationerna till skillnad från exempelvis protesterna i Ukraina som ledde fram till den ryska invasionen av delar av landet 2014.

– EU stödjer starkt Belarus oberoende och det belarusiska folkets demokratiska val såväl som deras grundläggande fri- och rättigheter. Vi litar på att Ryssland gör det med, sade Schmid som dock tillade att man är mycket vaksam för den ökande risken för desinformation.

Från parlamentarikerna i utrikesutskott kom ett entydigt stöd för Svetlana Tichanovskaja och demonstranterna. En skiljelinje gick däremot synen på hur EU bör agera i förhållande till Ryssland.

– Händelserna understryker vikten av att fortsätta prata med Ryssland för att undvika att en intern konflikt blir en konflikt mellan EU och Ryssland, sade den belgiska liberalen Hilde Vautmans.

Parlamentariker från bland annat Litauen och Polen varnade för att EU inte får vara naivt i synen på Ryssland och landets intressen i Belarus.

– [Rysk intervention] sker framför våra ögon. Strukturer i den belarusiska staten håller på att tas över av Ryssland som statlig tv, specialförband, underrättelsetjänst och militära rådgivare, sade den polske nationalkonservative EU-parlamentarikern Jacek Saryusz-Wolski.

– Detta har en längre kostnad för Ryssland än direkt militär intervention. Vi bör agera i syfte att öka kostnaden för ytterligare inblandning för Ryssland, sade Saryusz-Wolski.

Ledamöterna i parlamentets utrikesutskott, som har en underordnad roll när det gäller EU:s utrikespolitik, krävde att alla fängslade oppositionella i Belarus frisläpps och att regimen inleder dialog med oppositionens övergångsråd och fria och rättvisa nyval.

EU-sanktioner mycket nära

Enligt generalsekreterare Schmid diskuterar EU-länderna vilka personer som ska sättas upp på unionens sanktionslista mot individer och företag/organisationer i Belarus. På torsdag och fredag ska medlemsländernas utrikesministrar diskutera fråga och beslut väntas ”mycket, mycket snart”.

På fredag håller även samarbetsorganisationen OSSE ett möte i frågan. OSSE deltar ofta som valobservatörer men inbjudan från regimen kom så sent att det inte gick att genomföra någon bevakning inför det belarusiska  presidentvalet som ägde rum för två veckor sedan och vars manipulerade resultat gav upphov till protesterna.