Bild: Fredrik Haglunf

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk ordstrid om diktaturen i Belarus

Ord spelar roll, påpekade Vänsterpartiet och Liberalerna på onsdagen för att statsminister Stefan Löfven offentligt hittills benämnt ledarskapet i Belarus för regering istället för diktatur och inte kallat ledaren i landet för en diktator. – Vi har inga illusioner om vad det för en regim men fokuset nu är kanske inte exakt hur man titulerar olika, svarade statsministern i riksdagen.

Riksdagens EU-nämnden beslutade på onsdagen att ställa sig bakom regeringens upplägg inför dagens extra EU-toppmöte om den politiska situationen i Belarus. Det innebär att bland annat att Sverige ska driva på för EU-sanktioner mot de ansvariga belarusiska personer som ligger bakom våldet mot demonstranter, att landets civilsamhället ges stöd och att den belarusiska folkviljan blir avgörande för den fortsatta politiska processen. 

Men beslutet var inte enigt både Vänsterpartiet och Liberalerna gick emot och krävde en tydligare svensk inställning. 

Ilona Szatmari Waldau (V) påpekade att EU använt ordet ledarskap om de som styr i Belarus medan Sverige konsekvent hittills använt ordet regering. Hon menade att det kunde ge felaktigt sken av att landet har en legitim regering vald i fria val.  

– Jag har inte hört statsministern använda ordet diktator, diktatur eller orden ledarskap eller regim, sade Ilona Szatmari Waldau och frågade hur det blir framöver med den svenska regeringens ordval.   

Szatmari Waldau fick stöd av Liberalerna.

– Jag liksom Vänsterpartiet reagera väldigt när vi diskuterar vilka ord vi ska använda här. Lukasjenko är inte folkvald, han är en diktator, betonade EU-nämndsledamoten Tina Acketoft (L). 

Statsminister Stefan Löfven (S) menade dock att fokuset inte låg på titlar.

– Vi har inga illusioner om vad det för en regim men fokuset nu är kanske inte exakt hur man titulerar olika. Utan fokuset är en tydlig reaktion på våldet, inklusive sanktioner och att vi får den genuina dialog på plats som oppositionen [i Belarus] efterlyser, sade han.

Statsministerns svar övertygade inte de två oppositionspartierna som lämnade in en gemensam reservation, så kallade avvikande ståndpunkt, för att statsministern inte använder benämningarna diktatur respektive diktator. 

Enligt det internationella demokratiindexet, som rankar graden av demokrati och frihet i världens länder, placeras Belarus nära botten på plats 150 av 167 länder vilket är i jämnhöjd med Iran, Eritrea och Kina.