Amsterdams domstol och Polens högsta domstol. Arkivbilder.

Bild: Shirley de Jong/ David Berkowitz

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nederländsk domstol: Polska domstolar inte oberoende

En nederländsk domstol litar inte på att det polska domstolsväsendet är oberoende från politisk inblandning och ber därför EU-domstolen klargöra om det är rättssäkert att överlämna en polsk brottsmisstänkt.

”Polska domstolar är inte längre oberoende gentemot den polska regeringen och det polska parlamentet”, slog den internationella rättshjälpskamaren vid tingsrätten i nederländska Amsterdam fast i förra veckan.

Den menar att det polska domstolsväsendets oberoende sedan 2017 utsatts för allt större politiskt tryck så till den grad att en rättvis rättegång inte längre kan garanteras. 

Fallet rör huruvida en polsk medborgare, som är misstänkt för att ha köpt narkotika i Nederländerna för försäljning i Polen, ska utlämnas till Polen för rättegång där. I samband med detta ber den nederländska domstolen EU-domstolen om vägledning eftersom frågan kan få ”långtgående konsekvenser”.

Det väntas ta tre till fyra månader för EU-domstolen att fatta ett beslut i frågan, säger Linde Dolfing, domare vid den nederländska domstolen, enligt public service NOS.

Inte första gången

Tidigare har bland annat en irländsk, en tysk och en spansk domstol ifrågasatt om det är rätt att utvisa polska brottsmisstänkta till Polen med hänvisning till att landets domstolar inte längre är oberoende från politisk påverkan.

EU-domstolen har under de senaste året dömt ut ett antal förändringar i det polska domstolsväsendet som landets regering drivit igenom. Det pågår ett så kallat artikel-7.1-förfarandet mot landet inlett av EU-kommissionen för drygt två år sedan