EU-parlamentariker Jessica Polfjärd (M). Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Miljöpartiet blundar för GMO:ns möjligheter i coronakrisen

Miljöpartiet låter ideologi väga tyngre än lösningar och blundar för möjligheterna som GMO har för att hitta ett vaccin mot covid-19. Det skriver EU-parlamentariker Jessica Polfjärd (M).

Genetiskt modifierade organismer, GMO, är högaktuellt då det kan bli avgörande för att få fram ett vaccin mot coronaviruset. Att Miljöpartiet uppvisar ett motstånd mot allt som har med GMO att göra är därför problematiskt. Vikten av få fram ett vaccin borde få MP att tänka om. Under en nyligen genomförd omröstning i Europaparlamentet blev det emellertid uppenbart att ideologi väger tyngre än lösningar för Miljöpartiet.

Ny teknik och innovation är en förutsättning för att göra framsteg, inte minst inom miljö och folkhälsa. Det blir särskilt tydligt i debatten om genetiskt modifierade organismer, eller GMO

Moderaterna har länge varit positiva till GMO, som innebär omfattande möjligheter. Till exempel kan grödor som är resistenta mot torka eller skadedjur ge större skördar. Genom ökad produktion från en mindre yta får vi ett mer effektivt och klimatsmart jordbruk.

Därför är det anmärkningsvärt att Miljöpartiet konsekvent vänder sig emot GMO, som kan göra nytta för klimatet. Bland annat när Miljöpartiet i höstas röstade emot beslut att tillåta genetiskt modifierade sojabönor och majs. Detta trots att experterna på EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet fastslagit att dessa är lika säkra för människa och miljö som konventionella motsvarigheter.

Den pågående pandemin visar nu att GMO handlar om mer än bara grödor och jordbrukspolitik. GMO har blivit en del av det kanske viktigaste arbetet som pågår just nu: ansträngningarna för att få fram ett vaccin mot covid-19. 

Innan ett fungerande vaccin eller effektiva behandlingar mot det nya coronaviruset finns tillgängliga kommer smittspridningen att fortsätta hota liv, hälsa och hela samhällen. Därför är det viktigt att vi kraftsamlar för att få fram ett vaccin så snabbt som möjligt.

Flera av de möjliga vacciner och behandlingar som för närvarande tas fram är framställda med hjälp av ämnen eller tekniker som klassas som GMO. Det gör att, innan de får testas mot covid-19, måste de utvärderas i enlighet med speciella regelverk som är väldigt komplicerade och tillämpas på olika sätt i EU:s medlemsländer. Det är tidskrävande och osäkert.

Som en del av sin vaccinstrategi föreslog EU-kommissionen därför ett undantag som gör det möjligt att testa GMO-baserade vacciner och behandlingar mot covid-19 så snabbt som möjligt. Det är ett mindre undantag som bara ska gälla så länge covid-19 klassas som en akut hälsokris. Så snart ett vaccin godkänts kommer det behöva genomgå samma strikta utvärderingar som alltid krävs för GMO innan det får bli tillgängligt för europeiska medborgare.

Europaparlamentet har nu godkänt undantaget, och jag var ansvarig i Moderaternas partigrupp för frågan. För oss var det prioriterat att förslaget så snabbt som möjligt skulle godkännas, så att tester av potentiella vaccin kan komma igång redan under sommaren.

Trots vikten av ett vaccin valde Alice Bah Kuhnke (MP) och hennes partikollegor att lägga ner sina röster och motverka europeiska medborgares möjligheter att snabbt få tillgång till vaccin. Dessutom röstade MP för att förhala hela processen och därmed motverka syftet att snabbt möjliggöra tester. Det är tydligt att Miljöpartiet väljer att blunda för innovation och framsteg även under rådande omständigheter.

Framåt borde Miljöpartiet fundera kring vilka andra globala lösningar som deras politik motverkar, när de förkastar effektiva metoder på vetenskaplig basis. Det gäller inte minst arbetet mot klimatförändringarna. Det vi verkligen behöver nu är i stället regelverk som inte sätter stopp för vetenskapliga framsteg.

 

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker