Heiko Maas är socialdemokratisk tysk utrikesminister. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland lovar stora förändringar i EU

Tyskland tar över ordförandeklubban i EU:s ministerråd och lovar aldrig förut skådade förändringar i unionen. Vi får inte göra om tidigare misstag där varje medlemsland bara försöker rädda sig självt, säger den tyske utrikesministern Heiko Maas om förslaget på en omfattande coronafond.

Hanteringen av coronakrisen och dess ekonomiska konsekvenser blir Tysklands största uppgift när landet i dag onsdag tar över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd som samlar medlemsländernas regeringar. 

Enligt den tyske utrikesministern Heiko Maas är förväntningarna på landet – EU:s folkrikaste och största ekonomi – höga.

– Vi vill inte bara leva upp till dessa förväntningar. Vi vill använda denna aldrig förut skådade kris för att sätta i gång aldrig förut skådade förändringar, sade Maas under ett tal tidigare i veckan.

Landets kanske största uppgift blir det pågående arbetet med att försöka få alla medlemsländer att enas om en ny coronafond på 750 miljarder euro och nästa flerårsbudget – av tradition en av de mest grannlaga återkommande uppgifterna i EU.

Coronafonden kallar den tyske utrikesministern ”revolutionär” och ser den som en möjlighet att reparera ”historiska misstag” som hanteringen av euro- och finanskrisen och migrationskrisen där klyftorna mellan EU-länderna vidgades snarare än överbryggades.

– Även denna gång finns denna risk när alla [medlemsländer] bara försöker rädda sig själva och vi därmed fördjupar de ekonomiska och skattemässiga ojämlikheterna, sade Maas.

Sverige tillsammans med Nederländerna, Österrike och Danmark är motståndare till kommissionens förslag på en coronafond där två tredjedelar av pengarna föreslås delas ut som bidrag till de mest drabbade länderna.

– Med [flerårsbudgeten och coronafonden] står och faller Europas välstånd under de kommande årtiondena, sade Maas.

Det tyska ordförandeskapet vill även arbeta för en europeisk arbetslöshetsåterförsäkning och ett gemensamt ramverk för minimilöner.

Öppnar för fördragsförändringar

Heiko Maas pekar på att EU stod i princip oförberett på coronakrisen med få möjligheter att göra annat än utfärda rekommendationer till medlemsländerna. EU:s roll när det gäller krisförebyggande åtgärder och civil nödberedskap måste stärkas – om nödvändigt med fördragsförändringar. Detta är något som kräver alla medlemsländers godkännande.

EU:s suveränitet

En annan viktig fråga för Tyskland under ordförandeskapet är att stärka EU:s suveränitet gentemot globala jättar som USA och Kina.

– Europeiska suveränitet, som jag tolkar det, innebär att EU kan agera oberoende och besluta för att gå samman om resurser på områden där enskilda länder sedan länge förlorat sin förmåga till de stora spelarna att forma globaliseringen, sade Maas.

Det kan handla om exempelvis läkemedelstillverkning, IT, energi och naturresurser.

Det tyska ordförandeskapet pågår till årsskiftet. Därefter tar Portugal över ansvaret.