En hbtq-demonstration i polska Katowice. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Inget EU-stöd till polska städer med hbtq-förbud

EU-kommissionen har vägrat sex polska kommuner EU-pengar för att de inrättat så kallade hbtq-fria zoner. Även andra typer av EU-stöd till kan komma att granskas.

EU-kommissionen har avslagit sex polska kommuners ansökningar om att få EU-stöd på upp till 25 000 euro i unionens program för vänorter. Kommissionen motiverar beslutet med att de sex kommunerna infört så kallade hbtq-fria zoner eller infört ”familjerättigheter”. 

De sex kommunerna kunde på kommissionens begäran inte garantera att ett eventuellt stöd skulle leva upp till EU:s fördrag som bland annat förbjuder diskriminering av sexuella minoriteter.

– Våra fördrag garanterar alla personer i EU är fria att vara den de är, leva var de vill, älska vem de vill och sikta så högt som de vill. Jag kommer fortsätta arbeta för en jämlik union, heter det i ett uttalande från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som lästes upp i dag torsdag.

Kommissionen meddelade samtidigt att man redan i maj skickat ut brev till de polska kommuner som har så kallade hbtq-fria zoner där man ber om förtydliganden om hur EU-stöd, som regionalstödet, används.

– Myndigheter som får eller hanterar EU-stöd […] måste respektera dessa rättigheter. Om ett medlemsland inte respekterar dem korrekt […] kan det utgöra en oegentlighet. Kommissionen kommer att använda de verktyg man har för att se till att stöden används i överensstämmelse med reglerna, sade kommissionens talesperson Stefan De Keersmaecker.

En rad kommuner och städer i främst sydöstra Polen har inrättat vad man kallar hbtq-fria zoner, se karta. Detta kritiserades i slutet av fjolåret i en åsiktsyttring från EU-parlamentet.

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa har tidigare utmålat hbtq-rörelsen som ett av de största hoten mot den polska nationen. Polen är ett av sex EU-länder där varken samkönade äktenskap eller registrerade partnerskap är tillåtna.

Polen får sämst betyg i EU på organisationen ILGA-Europes senaste ranking av sexuella minoriteters rättigheter.

Senare i år ska EU-kommissionen presentera en ny strategi kring hbtq-frågor.