Andra kammaren, eller underhuset, i det nederländska parlamentet. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nederländsk majoritet säger nej till EU-avtal

Det nederländska underhuset underkänner EU:s handelsavtal med Sydamerika. Även det kanadensiska handelsavtalet, Ceta, hänger löst.

En majoritet i det nederländska parlamentets underhus röstade i tisdags mot att ratificera EU:s frihandelsavtal med fyra sydamerikanska länder, kallat Mercosur, rapporterar public service NOS. Djurrättspartiet hade lagt en motion om att dra tillbaka det nederländska stödet för avtalet. Motiveringen var att det bland annat skulle sänka standarden inom jordbrukssektor, skapa orättvis konkurrens för europeiska lantbrukare och att det inte innehåller tillräckligt starka skrivelser om att de sydamerikanska länderna måste skydda skogarna i Amazonas.

Motionen stöddes av en majoritet av oppositionspartierna och det värdekonservativa regeringspartiet ChristenUnie. 

”[Motionen] begär att regeringen ska låta informera EU-kommissionen att Nederländerna drar tillbaka sitt stöd för Mercosur-avtalet”, heter det.

EU-kommissionen ville på torsdagen inte direkt kommentera den nederländska omröstningen men försvarade avtalet.

– Kommissionen känner till diskussionerna [i medlemsländerna]. Samtidigt som vi anser att avtalet har vad som krävs för att främja värderingar som hållbar utveckling, komma europeiska lantbrukare, producenter och konsumenter till gagn lyssnar vi noga på de olika åsikterna, sade en talesperson för kommissionen.

I höstas röstade det österrikiska parlamentets EU-utskott mot att godkänna Mercosuravtalet i dess nuvarande form. Det vallonska regionalparlamentet i Belgien har också meddelat att man säger nej till avtalet. Frankrikes president Emmanuel Macron har också uttalat sig kritisk till avtalet efter skogsbränderna i Brasilien

Mercosuravtalet med Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay blev klart i fjol och har därefter skickat ut till medlemsländerna som måste ratificera det. Avtalet skulle bland annat innebär att de flesta tullar och andra handelshinder som i dag finns mellan de två blocken skulle försvinna.

Alla EU-länder och EU-parlamentet måste godkänna avtalet för att det ska kunna träda i kraft.

EU:s Kanadaavtal också i farozonen

Med minimal marginal – 72 av 141 ledamöter – röstade underhuset i det nederländska parlamentet för EU:s handelsavtal med Kanada, kallat Ceta, i februari. I överhuset finns det dock i dagsläget ingen majoritet för att stödja Ceta-avtalet efter att socialdemokratiska PvdA dragit tillbaka sitt stöd.

Sveriges riksdag godkände Ceta 2018. För att EU ska anta mer omfattande handelsavtal som Ceta och Mercosur måste alla medlemssländers parlament ge sitt godkännande.